Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Skogsstyrelsen

Hej!

Bekräftar att vi mottagit din begäran.

Med vänlig hälsning
Malin Ekeroth

Malin Ekeroth | Registrator
Skogsstyrelsen | Serviceenheten
Skeppsbrogatan 2, 55183 Jönköping
036-35 93 00 (växel) | 036-35 94 75 (direkt)
[e-postadress] | skogsstyrelsen.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[Registrators #561 e-postadress]>
Skickat: den 29 mars 2021 13:28
Till: Registrator Skogsstyrelsen <[Skogsstyrelsen e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #561 e-postadress]

Är [Skogsstyrelsen e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Skogsstyrelsen? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:

https://hes32-ctp.trendmicro.com:443/wis...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://hes32-ctp.trendmicro.com:443/wis...

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Skogsstyrelsen

1 Bilaga

Hej Elenor!

Här kommer arkivbeskrivningen. Enligt texten i dokumentet så anser man att din fråga nr 2 besvaras i arkivbeskrivningen.

Med vänlig hälsning
Malin Ekeroth

Malin Ekeroth | Registrator
Skogsstyrelsen | Serviceenheten
Skeppsbrogatan 2, 55183 Jönköping
036-35 93 00 (växel) | 036-35 94 75 (direkt)
[e-postadress] | skogsstyrelsen.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[Registrators #561 e-postadress]>
Skickat: den 29 mars 2021 13:28
Till: Registrator Skogsstyrelsen <[Skogsstyrelsen e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #561 e-postadress]

Är [Skogsstyrelsen e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Skogsstyrelsen? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:

https://hes32-ctp.trendmicro.com:443/wis...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://hes32-ctp.trendmicro.com:443/wis...

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------