Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Statens museer för världskultur

Denna begäran har stängts för ny korrespondens från myndigheten. Kontakta ossom du tycker att den borde öppnas igen.

Begäran blev framgångsrik.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Registrator, Statens museer för världskultur

Hej,

Din epost har kommit in till Världskulturmuseerna, där Etnografiska
museet, Östasiatiska museet, Medelhavsmuseet och Världskulturmuseet
ingår. Vi hanterar och besvarar ditt meddelande så snart vi kan. Om du har
frågor om museernas öppettider, se nedan.

Vänliga hälsningar,

Registrator
Statens museer för världskultur
tel: 010-456 1102

Hello,

The National Museums of World Culture have received your email and will
get back to you shortly. If you have questions about Museum opening hours,
please se below.

The National Museums of World Culture operates

Världskulturmuseet in Gothenburg and Etnografiska museet, Östasiatiska
museet and Medelhavsmuseet in Stockholm.

Best regards,

The Registrar's Office

The National Museums of World Culture
Tel: +46 10 456 1102

Museum opening hours

Etnografiska museet:

[1]http://www.varldskulturmuseerna.se/etnog...

Medelhavsmuseet:
[2]http://www.varldskulturmuseerna.se/medel...
Östasiatiska museet:
[3]http://www.varldskulturmuseerna.se/ostas...
Världskulturmuseet:
[4]http://www.varldskulturmuseerna.se/varld...

References

Visible links
1. http://www.varldskulturmuseerna.se/etnog...
2. http://www.varldskulturmuseerna.se/medel...
3. http://www.varldskulturmuseerna.se/ostas...
4. http://www.varldskulturmuseerna.se/varld...

Annelie von Wowern, Statens museer för världskultur

2 Bilagor

Hej,
Tack för din förfrågan.

Bifogar de dokument som efterfrågades.

Mvh
Annelie von Wowern
__________________________________

Annelie von Wowern
Arkivarie/Archivist
Världskulturmuseerna
Djurgårdsbrunnsv. 34, 115 27 Stockholm
Tel 010-456 12 30
[email address]Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #191 email]

Är [The State Museums for World Culture request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Statens Museer För Världskultur? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------