Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Registrator Jönköpings tingsrätt - TJO, Hyres Och Arrendenämnden i Jönköping

3 Bilagor

Hej!

Bifogar efterfrågade dokument.

Med vänlig hälsning
Registrator
Jönköpings tingsrätt
036-15 67 00 • [email address] • Postadress: Box 2243, 550 02 Jönköping • Besöksadress: Hamngatan 15 • www.jonkopingstingsratt.domstol.se
 
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar [mailto:[FOI #320 email]]
Skickat: den 28 maj 2019 00:13
Till: Registrator hyresnämnden i Jönköping - HJO <[Rent and Arrangement Committee in Jönköping request email]>
Ämne: Freedom of Information request - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Please use this email address for all replies to this request:
[FOI #320 email]

Is [Rent and Arrangement Committee in Jönköping request email] the wrong address for Freedom of Information requests to Rent and Arrangement Committee in Jönköping? If so, please contact us using this form:
http://handlingar.se/en/change_request/n...

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on the internet. Our privacy and copyright policies:
http://handlingar.se/en/help/officers

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------