Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Statens skolinspektion

Denna begäran har stängts för ny korrespondens från myndigheten. Kontakta ossom du tycker att den borde öppnas igen.

Begäran blev framgångsrik.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

RES-Skolinspektionen, Statens skolinspektion

Hej,

Vi har mottagit din begäran om utlämnande av handlingar och vidarebefordrat den till arkivet för hantering.

Med vänlig hälsning
_______________________________________
Registrator
IT och kontorsservice
Skolinspektionen
E-post: [Swedish School Inspection request email]
 
Växel: +46 (0)8-586 080 00
Besök: Sveavägen 159
Postadress: Box 230 69, 104 35 Stockholm
www.skolinspektionen.se
_________________________________________
 
Prenumerera på Skolinspektionens nyheter
Följ oss på Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar [mailto:[FOI #186 email]]
Skickat: den 27 maj 2019 18:21
Till: RES-Skolinspektionen <[email address]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #186 email]

Är [Swedish School Inspection request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Statens Skolinspektion? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

RES-ARKIV, Statens skolinspektion

4 Bilagor

Hej,

Eftersom Skolinspektionen sköter Överklagandenämndens arkivvård, besvarar jag din begäran både för Skolinspektionen och för Överklagandenämnden.

Bifogat är kopia på arkivbeskrivningen för Skolinspektionen och Överklagandenämnden.

Vad gäller myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§), finns ingen sådan sammanställning för någon av myndigheterna. Jag bifogar här kopia på Överklagandenämndens klassificeringsstruktur och diarieplan, som tillsammans ger mycket av den information som krävs. I Skolinspektionens arkivbeskrivning (bifogad) besvaras också punkt 1,2,3 och 5 i offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§. Om det är någon särskild information (i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§) du söker, kan vi hjälpa dig att hitta den i andra dokument hos Skolinspektionen eller Överklagandenämnden.

Med vänlig hälsning
Stella Ibsen
_______________________________________
Arkivarie
IT och kontorsservice
Skolinspektionen
E-post: [email address]
 
Växel: +46 (0)8-586 080 00
Besök: Sveavägen 159
Postadress: Box 230 69, 104 35 Stockholm
www.skolinspektionen.se
_________________________________________

För information om hur Skolinspektionen behandlar personuppgifter:
https://www.skolinspektionen.se/sv/Om-os...

_________________________________________
 
Prenumerera på Skolinspektionens nyheter
Följ oss på Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: RES-Skolinspektionen
Skickat: den 28 maj 2019 08:51
Till: Elenor Weijmar <[FOI #186 email]>
Kopia: RES-ARKIV <[email address]>
Ämne: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej,

Vi har mottagit din begäran om utlämnande av handlingar och vidarebefordrat den till arkivet för hantering.

Med vänlig hälsning
_______________________________________
Registrator
IT och kontorsservice
Skolinspektionen
E-post: [Swedish School Inspection request email]
 
Växel: +46 (0)8-586 080 00
Besök: Sveavägen 159
Postadress: Box 230 69, 104 35 Stockholm www.skolinspektionen.se _________________________________________
 
Prenumerera på Skolinspektionens nyheter Följ oss på Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar [mailto:[FOI #186 email]]
Skickat: den 27 maj 2019 18:21
Till: RES-Skolinspektionen <[email address]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #186 email]

Är [Swedish School Inspection request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Statens Skolinspektion? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------