Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol

Denna begäran har stängts för ny korrespondens från myndigheten. Kontakta ossom du tycker att den borde öppnas igen.

Begäran blev framgångsrik.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Arkivet Bevakningspost - FST, Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol

2 Bilagor

Hej,

här kommer arkivredovisningen och arkivbeskrivningen för Förvaltningsrätten i Stockholm. Se bifogade filer.

Med vänlig hälsning
Maria Nyström
Arkivarie, Administrativa avdelningen, Enheten för Registrering och arkiv, Förvaltningsrätten i Stockholm
08-561 68090 • [email address] • Postadress: 115 76 Stockholm • Besöksadress: Tegeluddsvägen 1 • Fax: 08-561 680 01 (huvudfax), 08-561 686 55 (Migrationsdomstol) • www.forvaltningsrattenistockholm.domstol...

Personuppgiftsbehandling

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Registrator Förvaltningsrätten i Stockholm - FST
Skickat: den 28 maj 2019 08:28
Till: Arkivet Bevakningspost - FST
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Tar ni hand om denna beställning Tina och Maria!

Med vänlig hälsning
Sussie Holm
Enhetschef, Administrativa avdelningen, Enheten för registrering och arkiv, Förvaltningsrätten i Stockholm
08-561 68016 • 070-1908445 • [email address] • Postadress: 115 76 Stockholm • Besöksadress: Tegeluddsvägen 1 • Fax: 08-561 680 01 (huvudfax), 08-561 686 55 (Migrationsdomstol) • www.forvaltningsrattenistockholm.domstol...

Personuppgiftsbehandling i Förvaltningsrätten i Stockholms verksamhet

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar [mailto:[FOI #290 email]]
Skickat: den 27 maj 2019 18:56
Till: Registrator Förvaltningsrätten i Stockholm - FST <[Administrative Court In Stockholm And Migration Court request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #290 email]

Är [Administrative Court In Stockholm And Migration Court request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Förvaltningsrätten I Stockholm Och Migrationsdomstol? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------