Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Blekinge Tingsrätt

Denna begäran har stängts för ny korrespondens från myndigheten. Kontakta ossom du tycker att den borde öppnas igen.

Svar på denna begäran är mycket försenad. Enligt lag och under alla omständigheter så borde Blekinge Tingsrätt ha svarat vid det här laget (detaljer). Du kan överklaga genom begär en intern granskning.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Registrator Blekinge tingsrätt - TBL, Blekinge Tingsrätt

Hej

 

Blekinge Tingsrätt är stängd från kl 10.00 den 28 maj 2019. Tingsrätten
öppnar åter den 29 maj kl 14:00.

 

MVH

 

Registrator

Blekinge tingsrätt