Till Statens Museer För Världskultur,

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna
data på Statens Museer För Världskultur.

Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den
offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på
följande 3 frågor:

1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget?

2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med titel, e-mail och telefonnummer.

3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?

Med vänlig hälsning,

Axel Magnusson

Registrator, Statens museer för världskultur

Hej,

Din epost har kommit in till Världskulturmuseerna, där Etnografiska
museet, Östasiatiska museet, Medelhavsmuseet och Världskulturmuseet
ingår. Vi hanterar och besvarar ditt meddelande så snart vi kan.

Om du har frågor om museernas öppettider, se nedan.

Gäller ditt ärende återköp/ändring av biljetter till utställningarna
Kimono eller Boro så hänvisar vi dig till Ticksters kundtjänst
på [1][e-postadress] eller på telefonnummer 0771 – 47 70 70.    

  

Om din fråga gäller länk till ett digitalt evenemang du är anmäld till, så
skickas länken vanligtvis dagen innan eller under dagen för programmet
till den mailadress du angav vid bokningen. Titta gärna i din skräppost om
du inte hittar mailet.    

Vänliga hälsningar och varmt välkommen till Världskulturmuseerna,

Registrator
Statens museer för världskultur
tel: 010-456 1102

Museum opening hours

Etnografiska museet:

[2]http://www.varldskulturmuseerna.se/etnog...

Medelhavsmuseet:
[3]http://www.varldskulturmuseerna.se/medel...
Östasiatiska museet:
[4]http://www.varldskulturmuseerna.se/ostas...
Världskulturmuseet:
[5]http://www.varldskulturmuseerna.se/varld...

Hello,

The National Museums of World Culture have received your email and will
get back to you shortly. If you have questions about Museum opening hours,
please see above.

The National Museums of World Culture operates Världskulturmuseet in
Gothenburg and Etnografiska museet, Östasiatiska museet and
Medelhavsmuseet in Stockholm.
Best regards,

The Registrar's Office

The National Museums of World Culture
Tel: +46 10 456 1102

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.varldskulturmuseerna.se/etnog...
3. http://www.varldskulturmuseerna.se/medel...
4. http://www.varldskulturmuseerna.se/ostas...
5. http://www.varldskulturmuseerna.se/varld...

Registrator, Statens museer för världskultur

1 Bilaga

Hej,

 

Här kommer svar på din begäran och dina frågor:

 

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna
data

Ansvarig:

Karl Magnusson,

Stabschef vid Statens museer för världskultur, se kontaktuppgifter nedan

 

Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den

offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på

följande 3 frågor:

 

1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget?

Nej, myndigheten har ingen särskild projektgrupp för detta.

 

2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med
titel, e-mail och telefonnummer

 

Ansvarig/kontakt:

Karl Magnusson,

Stabschef

[1][e-postadress]

Tel 010-4561113

 

Kontakt:

Johanna Berg

Projektledare Världskulturmuseerna Digitalt/Dataskyddsombud

[2][e-postadress]

010-4561238

 

3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?

Myndigheten följer alltid rådande lagstiftning.

 

 

 

Vänliga hälsningar,

 

Charlotta Arnström Frykman

Registrator

Statens museer för världskultur

Södra vägen 54, 412 54 Göteborg

Tel 010-456 1102

[3][Statens Museer För Världskultur e-postadress för begäran om allmän handling]

[4]www.varldskulturmuseerna.se

 

[5]Beskrivning: cid:image001.jpg@01CD2E8D.624D6C40

 

 

 

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Axel Magnusson <[Registrators #2234 e-postadress]>
Skickat: den 26 september 2022 13:58
Till: Registrator <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ansvarig öppna data

 

Till Statens Museer För Världskultur,

 

 

 

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna

 

data på Statens Museer För Världskultur.

 

 

 

Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den

 

offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på

 

följande 3 frågor:

 

 

 

1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget?

 

 

 

2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med
titel, e-mail och telefonnummer.

 

 

 

3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

 

Axel Magnusson

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

 

[6][Registrators #2234 e-postadress]

 

 

 

Är [7][Statens Museer För Världskultur e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Statens Museer För Världskultur? Om så är
fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[8][e-postadress]:

 

[9]https://eur02.safelinks.protection.outlo...

 

 

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

 

[10]https://eur02.safelinks.protection.outlo...

 

 

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

 

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. mailto:[e-postadress]
3. mailto:[Statens Museer För Världskultur e-postadress för begäran om allmän handling]
4. https://eur02.safelinks.protection.outlo...
6. mailto:[Registrators #2234 e-postadress]
7. mailto:[Statens Museer För Världskultur e-postadress för begäran om allmän handling]
8. mailto:[e-postadress]
9. https://eur02.safelinks.protection.outlo...
10. https://eur02.safelinks.protection.outlo...