Till Bolagsverket,

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna
data på Bolagsverket

Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den
offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på
följande 3 frågor:

1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget?

2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med titel, e-mail och telefonnummer.

3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?

Med vänlig hälsning,

Axel Magnusson

noreply@bolagsverket.se, Bolagsverket

1 Bilaga

[1]cid:image001.jpg@01D15502.467344F0

Vi har tagit emot ditt e-postmeddelande och kommer att ta hand om det så
snart som möjligt.

We have received your email and will attend to it as soon as possible.

 

På vår webbplats [2]bolagsverket.se kan du hitta mer information om att
starta och driva företag. Där kan du också följa dina ärenden hos oss.

 

[3]Söka ett ärende eller se om en årsredovisning har kommit in

 

Detta är ett automatiskt svarsmeddelande som du inte kan svara på.

This is an automated response. Please do not reply.

 

Om du vill kontakta oss eller skicka in fler uppgifter hittar du våra
kontaktuppgifter längst ner.

 

________________________________________________
Bolagsverket, 851 81 Sundsvall
Telefon: 0771-670 670
[4]http://www.bolagsverket.se
[5][Bolagsverket e-postadress för begäran om allmän handling]
[6][e-postadress]

[7][e-postadress]

[8][e-postadress]

Tänk på miljön innan du skriver ut det här e-postmeddelandet!
Förenkla ditt företagande - använd våra e-tjänster

 

References

Visible links
2. http://www.bolagsverket.se/
3. https://sokarende.bolagsverket.se/mia/
4. http://www.bolagsverket.se/
5. mailto:[Bolagsverket e-postadress för begäran om allmän handling]
6. mailto:[e-postadress]
7. mailto:[e-postadress]
8. mailto:[e-postadress]

Björck Mathilda, Bolagsverket

Hej Axel,

Tack för ditt email.

För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt undrar jag vad du behöver uppgifterna till?

Önskar dig en fin dag!

Hälsningar,
______________________________________________
Mathilda Björck
Enhetschef Informationsförsörjning
Telefon direkt 060-18 42 74, Mobil: 070-238 18 13

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, Telefon: 0771-670 670
[Bolagsverket e-postadress för begäran om allmän handling] – http://www.bolagsverket.se

Tänk på miljön innan du skriver ut det här e-postmeddelandet!
Förenkla ditt företagande – använd våra e-tjänster!

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Axel Magnusson <[Registrators #2195 e-postadress]>
Skickat: den 12 september 2022 13:51
Till: [Bolagsverket e-postadress för begäran om allmän handling]
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ansvarig inom öppna data

Till Bolagsverket,

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna

data på Bolagsverket

Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den

offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på

följande 3 frågor:

1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget?

2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med titel, e-mail och telefonnummer.

3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?

Med vänlig hälsning,

Axel Magnusson

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2195 e-postadress]

Är [Bolagsverket e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Bolagsverket? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Till Björck Mathilda,

Tack för snabb återkoppling. Enligt efterforskningsförbudet i TF 2:18 finns det ingen lagenlig rätt att fråga vad jag ska använda uppgifterna till. Jag är fortsatt intresserad av att ta del av svaren.

Med vänliga hälsningar,

Axel Magnusson

Bestdahl Martin, Bolagsverket

Hej Alex,

Här nedan har vi skrivit svar på frågorna.

 

1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget?

Nej, det finns inte någon särskild projektgrupp. Lagen har trätt i kraft
och flera av kraven är desamma som i den föregående s.k. PSI-lagen.
Efterlevnaden av lagen är därför inordnad i ordinarie verksamhet.

 

2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med
titel, e-mail och telefonnummer.

Det finns inte någon utpekad ansvarig för lagen som sådan.

 

3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?

Arbetet med att uppfylla lagen är redan genomfört eftersom lagen redan
trätt i kraft och kraven, förutom dem gällande värdefulla datamängder,
tillämpas från och med ikraftträdandet. Vad gäller värdefulla datamängder
följer Bolagsverket Kommissionens framtagande av genomförandeakt. Arbetet
med säkerställa att kraven gällande värdefulla datamängder kommer
uppfyllas när genomförandeakten ska börja tillämpas är således påbörjat
och pågående.

 

Med vänlig hälsning

________________________________________________
Martin Bestdahl
Verksamhetsutvecklare
Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, Telefon: 0771-670 670
[1][Bolagsverket e-postadress för begäran om allmän handling] – [2]http://www.bolagsverket.se

Tänk på miljön innan du skriver ut det här e-postmeddelandet!
Förenkla ditt företagande – använd våra e-tjänster!

 

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

 

Från: Axel Magnusson <[Registrators #2195 e-postadress]>

 

Skickat: den 12 september 2022 13:51

 

Till: [Bolagsverket e-postadress för begäran om allmän handling]

 

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ansvarig inom öppna data

 

 

 

Till Bolagsverket,

 

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna

data på Bolagsverket

Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den

offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på

följande 3 frågor:

 

1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget?

2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med
titel, e-mail och telefonnummer.

3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?

 

Med vänlig hälsning,

Axel Magnusson

 

------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

 

 

 

[Registrators #2195 e-postadress]

 

 

Är [Bolagsverket e-postadress för begäran om allmän handling] fel för
förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Bolagsverket? Om så är
fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[e-postadress]:

 

 

[3]https://handlingar.se/sv/change_request/...

 

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

 

 

[4]https://handlingar.se/sv/help/officers

 

 

 

 

 

 

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

 

 

 

 

 

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

 

[5][Registrators #2195 e-postadress]

 

 

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

 

[6]https://handlingar.se/sv/help/officers

 

 

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

 

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[Bolagsverket e-postadress för begäran om allmän handling]
2. http://www.bolagsverket.se/
3. https://handlingar.se/sv/change_request/...
4. https://handlingar.se/sv/help/officers
5. mailto:[Registrators #2195 e-postadress]
6. https://handlingar.se/sv/help/officers