Till Tullverket,

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna
data på Tullverket.

Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den
offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på
följande 3 frågor:

1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget?

2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med titel, e-mail och telefonnummer.

3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?

Med vänlig hälsning,

Axel Magnusson

tullverket, Tullverket

1 Bilaga

Tack för din e-post!

 

Detta är ett automatiskt svar.

 

Tullverket har tagit emot ditt meddelande. Vi läser inkommande e-post
under kontorstid varje helgfri måndag till fredag. Om ditt meddelande
föranleder ett svar besvarar vi ditt ärende så snart som möjligt.
Svarstiden kan variera beroende på vad saken gäller.

 

I princip blir all post som inkommer till Tullverket allmän handling. Det
innebär att ditt meddelande kan komma att lämnas ut till allmänheten.

 

Behandling av personuppgifter

Tullverket kommer att behandla dina personuppgifter för att hantera, och
vid behov, besvara ditt meddelande.

 

Tullverket är ansvarig för behandlingen av personuppgifter i samband med
inkommande post. Personuppgiftsansvarig hos Tullverket kan kontaktas via
[Tullverket e-postadress för begäran om allmän handling] eller tel. 0771-520 520 och dataskyddsombudet nås
via [e-postadress]

 

Mer information om hur Tullverket behandlar personuppgifter finns på
www.tullverket.se

 

Thank you for your email!

 

This is an automatically generated reply.

 

Tullverket has received your message. We read incoming emails during
office hours every day, Monday to Friday, apart from public holidays. If
we need to answer your message, we will do so as soon as possible. How
soon we can reply will vary depending on the matter in question.

 

In principle, all forms of incoming post to Tullverket are public
documents. This means your message may be made accessible to the general
public.

 

Handling of personal data

Tullverket will process your personal data in order to handle and, if
necessary, answer your message.

 

Tullverket is responsible for the processing of personal data in
conjunction with incoming mail. The person in charge of personal data at
Tullverket can be contacted via [Tullverket e-postadress för begäran om allmän handling] or tel. 0771-520
520 and the data protection officer can be contacted via
[e-postadress].

 

More information about how Tullverket processes personal data is available
at www.tullverket.se.

 

 

[1]logo-e-post

 

Enheten för diarium och arkiv

Rättsavdelningen

 

Postadress: Box 12854, 112 98 Stockholm

Besöksadress: Tegeluddsvägen 21 Stockholm

Växel: 0771-520 520

Mail: [2][Tullverket e-postadress för begäran om allmän handling]

www.tullverket.se

 

Besök oss på tullverket.se (www.tullverket.se) och följ oss
på [3]Twitter, [4]Facebook och [5]Linkedin.

 

References

Visible links
2. mailto:[Tullverket e-postadress för begäran om allmän handling]
3. https://twitter.com/tull_media
4. https://www.facebook.com/tullverket
5. https://www.linkedin.com/company/tullver...

Blomqvist Carina, Tullverket

1 Bilaga

Hej Axel

Tullverkets verksamhet regleras i förordning (2016:1332) med instruktion
för Tullverket och omfattar såväl fiskal verksamhet (tull, skatter och
avgifter) som brottsbekämpande verksamhet (brott mot smugglingslagen m.fl.
lagar). Information (data) som hanteras inom verksamheten med koppling
till ärenden omfattas av sekretess med stöd av offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400).

 

Tullverket har hittills valt att publicera ”Öppna data” på vår webbsida på
internet, tullverket.se.

 

Tullverket har för närvarande inte tillsatt någon projektgrupp eller
utsett ansvarig/ansvariga för fortsatt arbete med ”Öppna data” enligt den
nya lagen (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av
data, som trädde i kraft den 1 augusti 2022.

 

Med vänlig hälsning

Carina

 

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Carina Blomqvist
enhetschef

Tullverket, Enh För Info.- och Arkivförvaltning
Postadress: Box 12854, 112 98 Stockholm
Besöksadress: Tegeluddsvägen 21, Stockholm
Telefon: 08-405 04 27
E-post: [1][e-postadress]

Besök oss på [2]tullverket.se och följ oss på [3]Twitter, [4]Facebook,
[5]Instagram och [6]LinkedIn

 

 

Till Tullverket,

 

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna

 

data på Tullverket.

 

Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den

 

offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på

 

följande 3 frågor:

 

1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget?

 

2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med
titel, e-mail och telefonnummer.

 

3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?

 

Med vänlig hälsning,

 

Axel Magnusson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.tullverket.se/
3. https://twitter.com/tull_media
4. https://www.facebook.com/tullverket
5. https://www.instagram.com/tullkontroll/
6. https://www.linkedin.com/company/tullver...