Till Kriminalvården,

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna
data på Kriminalvården

Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den
offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på
följande 3 frågor:

1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget?

2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med titel, e-mail och telefonnummer.

3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?

Med vänlig hälsning,

Axel Magnusson

HK Registraturen, Kriminalvården

Onsdagen den 21 september 2022 har Registraturen har låg bemanning på grund av fortutbildning därför kan handläggningstiderna vara något längre. Vi ber om överseende med detta.

Kriminalvården har tagit emot ditt meddelande. Vi läser inkommande e-post varje arbetsdag och om du har ställt frågor i ditt meddelande återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip all post och e-post till Kriminalvården är allmän handling. Det innebär att allmänheten och medier normalt har rätt att ta del av innehållet i ditt meddelande.

Om du har begärt ut en kopia av en allmän handling med stöd av tryckfrihetsförordningen, och den får lämnas ut, kan du utgå ifrån att du får den per vanlig post – eller får hämta ut den hos myndigheten, om du framfört att du vill det, t.ex. för att du önskar vara anonym – även om du skrivit att du vill ha den per e-post. Om din beställning gäller mer än nio sidor tas en avgift ut med 50 kronor för de första 10 sidorna och 2 kronor per sida därefter, utöver portokostnaden.

För att på bästa sätt kunna ta hand om din fråga, synpunkt eller begäran om allmän handling behöver Kriminalvården behandla personuppgifter om dig avseende dina kontaktuppgifter och vad du skriver i ditt ärende. Uppgifter kan även hämtas från allmänt tillgängliga källor såsom folkbokföringen. Personuppgifterna kan genom ditt ärende eller de handlingar som du bifogar komma att lämnas ut i form av allmän handling.

Dina uppgifter kommer att behandlas så länge som det behövs för att hantera ditt ärende. Uppgifterna kan dock komma att behandlas längre för arkivändamål. Du har rätt att begära rättelse eller radering av dina personuppgifter, invända mot behandlingen samt begära ett registerutdrag

Om du är missnöjd med Kriminalvårdens behandling av dina personuppgifter, kan du kan kontakta Kriminalvårdens dataskyddsombud. Dataskyddsombudet kan kontaktas via e-post: [e-postadress]<mailto:[e-postadress]>
Mer information om Kriminalvården finns på www.kriminalvarden.se<http://www.kriminalvarden.se/>

Med vänliga hälsningar
Kriminalvårdens Huvudkontor
601 80 Norrköping

Telefon växel: 077-22 80 800
[Kriminalvården e-postadress för begäran om allmän handling]<mailto:[Kriminalvården e-postadress för begäran om allmän handling]>

Lorentzon Martin - HK, Kriminalvården

Hej

Det finns idag ingen särskild projektgrupp inom Kriminalvården för lagen (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data, men precis som annan gällande lagstiftning avser myndigheten att även följa denna lag. Rättsavdelningen vid myndigheten har ansvarat för internt arbete inför ikraftträdandet, och ansvarar även för handläggning av ärenden enligt den nya lagen. Jag har ansvarat för avdelningens arbete inför ikraftträdandet, och du hittar mina kontaktuppgifter i signaturen nedan.

Mvh

Martin Lorentzon

Enhetschef
Enheten för myndighetsjuridik
Rättsavdelningen

Kriminalvårdens huvudkontor
601 80 Norrköping
Tel växel: 077-228 08 00
Tel direkt: 011-496 3537
E-post: [e-postadress]
Hemsida: www.kriminalvarden.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Axel Magnusson <[Registrators #2211 e-postadress]>
Skickat: den 12 september 2022 14:14
Till: HK Registraturen <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ansvarig inom öppna data

Till Kriminalvården,

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna

data på Kriminalvården

Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den

offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på

följande 3 frågor:

1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget?

2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med titel, e-mail och telefonnummer.

3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?

Med vänlig hälsning,

Axel Magnusson

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2211 e-postadress]

Är [Kriminalvården e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Kriminalvården? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Detta mejl har kontrollerats, så att det inte innehåller skadlig kod.