Till Konkurrensverket,

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna
data på Konkurrensverket.

Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den
offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på
följande 3 frågor:

1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget?

2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med titel, e-mail och telefonnummer.

3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?

Med vänlig hälsning,

Axel Magnusson

Erika Svärdh, Konkurrensverket

Hej!

 

Tack för din förfrågan om hur vi arbetar med öppna data. Här kommer svar
på dina frågor:

 

1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget?

Nej, vi har inte satt ihop någon projektgrupp och har ingen specifik
budget för detta i år.

 

2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med
titel, e-mail och telefonnummer.

Vi har ingen utpekad ansvarig för Konkurrensverkets arbete med öppna data.
Men om du har fler frågor och funderingar är du varmt välkommen att höra
av dig till mig.

 

3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?

Lagen började gälla den 1 augusti i år och ger oss möjlighet, men ingen
skyldighet, att tillgängliggöra data som kan vara av intresse att
vidareutnyttja. Förra hösten påbörjade vi ett arbete med att analysera
vilken data vi skulle kunna dela med oss av. En viktig förutsättning är
att krav på informationssäkerhet och skydd av personuppgifter kan
upprätthållas och att det inte innebär risker för Sveriges säkerhet.

 

Vänliga hälsningar,

Erika Svärdh

 

Erika Svärdh
it- och kommunikationschef
08-700 16 50, 076-542 16 50
Konkurrensverket
103 85 Stockholm

Växel: 08-700 16 00
[1]www.konkurrensverket.se

Läs mer om Konkurrensverkets behandling av personuppgifter på vår
webbplats
[2]http://www.konkurrensverket.se/om-webbpl...

 

References

Visible links
1. http://www.konkurrensverket.se/
2. http://www.konkurrensverket.se/om-webbpl...