Till Tillväxtverket,

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna
data på Tillväxtverket

Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den
offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på
följande 3 frågor:

1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget?

2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med titel, e-mail och telefonnummer.

3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?

Med vänlig hälsning,

Axel Magnusson

tillvaxtverket, Tillväxtverket

Hej!   

   

Tack för ditt mail. Vi svarar inte på frågor avseende korttidsarbete som
skickas till denna mailadress. Se information nedan om hur du kan komma i
kontakt med oss:   

 

[1]Korttidsarbete kontakt - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se) 
  

• Komplettering av ärende: Om du behöver ändra eller komplettera något i
din ansökan eller avstämning gör du detta i [2]Min ansökan 

• Frågor kring korttidsarbete kan du ställa här [3]Frågor och svar om
korttidsarbete.   

• Chatt kring korttidsarbete finns på vår webbplats för
[4]korttidsarbete. Chatten är synlig när det finns ledig plats i
chatten.  

• Telefonsupport korttidsarbete: Ring 08-681 91 00. Öppettider: vardagar
09.00 - 12.00  

• Teknisk support: har du problem med Min ansökan, kontakta supporten
via kontaktformuläret på [5]Min Ansökan (minansokan.se)  Ange
personnummer, ärendenummer och e-postadressen kopplat till din
ansökan.   

   

OBS. Vi kommer inte kunna svara på frågor om handläggningstider. Vi
arbetar skyndsamt med att hantera alla ärenden, men på grund av att
handläggningstiden kan variera mycket kan vi tyvärr inte svara på hur
långt tid det tar innan man får besked. Se mer information på vår
webbplats för [6]korttidsarbete och på vår sida [7]Frågor och svar om
korttidsarbete.   

   

Korttidsarbete  

Korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) innebär att
arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för
att täcka stora delar av kostnaden.  

tillvaxtverket.se  

   

Hälsningar   

Tillväxtverket  

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Läs om hur vi behandlar personuppgifter på [8]tillvaxtverket.se/mejl

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

References

Visible links
1. https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtver...
2. https://minansokan.se/ma2020client/#/my-...
3. https://kundforum.tillvaxtverket.se/org/...
4. https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtver...
5. https://minansokan.se/ma2020client/#/con...
6. https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtver...
7. https://kundforum.tillvaxtverket.se/org/...
8. https://tillvaxtverket.se/mejl

Fredrik Junkka, Tillväxtverket

Svar på frågorna:

 

 1. Analysenheten på Tillväxtverket har påbörjat en förstudie om Öppna
data för hela Tillväxtverkets verksamhet. Budgeten för förstudien är
400 tusen kr.  Avsikten förstudien ska visa på lämplig teknik och
förvaltningsmodell på Tillväxtverket för att publicera Öppna data.
 Efter förstudien är avsikten att påbörja implementering av
öppendatapublicering.

• Noter att all data från Tillväxtverkets officiella statistik
(Inkvarteringstastiken) ligger tillgängligt i vår statistikportal nu
och är möjligt att tanka ner. Men format, publiceringsmetod,
avsaknaden av API, etc gör att vi inte ser det som en publicering av
öppna data.   

 2. Undertecknad är ansvarig för förstudien. Kontaktuppgifter nedan.  Det
är inte bestämt vem som ansvarar för en kommande implementation av
öppen data publicering än. Det beror på valet av teknik och
förvaltningsmodell.
 3. Förstudien för öppna data har påbörjats och beräknas vara klart inom
2-3 månader.

 

 

 

 

 

 

 

Mvh

Fredrik Junkka
Tillväxtverket

Telefon: 08-681 92 52/072-211 50 31

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Axel Magnusson <[1][Registrators #2199 e-postadress]>
Skickat: den 12 september 2022 13:55
Till: tillvaxtverket <[2][TVV e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ansvarig inom öppna data

 

Till Tillväxtverket,

 

 

 

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna

 

data på Tillväxtverket

 

 

 

Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den

 

offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på

 

följande 3 frågor:

 

 

 

1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget?

 

 

 

2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med
titel, e-mail och telefonnummer.

 

 

 

3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

 

Axel Magnusson

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

 

[3][Registrators #2199 e-postadress]

 

 

 

Är [4][TVV e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Tillväxtverket? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär eller uppmärksamma det till [5][e-postadress]:

 

[6]https://handlingar.se/sv/change_request/...

 

 

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

 

[7]https://handlingar.se/sv/help/officers

 

 

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

 

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Läs om hur vi behandlar personuppgifter på [8]tillvaxtverket.se/mejl

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

References

Visible links
1. mailto:[Registrators #2199 e-postadress]
2. mailto:[TVV e-postadress för begäran om allmän handling]
3. mailto:[Registrators #2199 e-postadress]
4. mailto:[TVV e-postadress för begäran om allmän handling]
5. mailto:[e-postadress]
6. https://eur01.safelinks.protection.outlo...
7. https://eur01.safelinks.protection.outlo...
8. https://tillvaxtverket.se/mejl