Till Kustbevakningen,

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna
data på Kustbevakningen

Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den
offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på
följande 3 frågor:

1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget?

2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med titel, e-mail och telefonnummer.

3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?

Med vänlig hälsning,

Axel Magnusson

Registrator, Kustbevakningen

Detta är ett automatiskt svar från Kustbevakningen. Vi har tagit emot ditt
e-postmeddelande. Brevlådan bevakas varje helgfri vardag. Om ditt ärende
är akut, ring Kustbevakningens ledningscentral på telefonnummer 0776-70 60
00.

 

This is an automatic reply. We have received your e-mail. The mailbox will
be opened every holiday-free weekday.

 

 

Vad händer med mitt e-postmeddelande till Kustbevakningen?

När du skickar ett meddelande till Kustbevakningen blir det som huvudregel
allmän handling hos myndigheten. Meddelandet diarieförs och bevaras eller
gallras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen och
arkivlagstiftningens regler.

Om någon begär att ta del av en allmän handling kan uppgifter i handlingen
komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen, om de inte
omfattas av sekretess.

 

Hur behandlar Kustbevakningen personuppgifter?

Hur Kustbevakningen behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har
som registrerad kan du läsa om här:
[1]https://www.kustbevakningen.se/om-oss/om...

 

Med vänliga hälsningar

Registrator 

 

För miljöns skull − skriv inte ut detta meddelande i onödan

References

Visible links
1. https://www.kustbevakningen.se/om-oss/om...

Güven, Mediha, Kustbevakningen

Hej, tack för ditt mejl. Här kommer Kustbevakningens svar på dina frågor.

 

 1. Kustbevakningen har inte inrättat någon projektgrupp med anledning av
den nya datalagen.

 

 2. Kustbevakningen har inte utsett någon ansvarig för dessa frågor.

 

 3. Kustbevakningen bedömer att vi inte har så mycket information som vi
kan göra tillgänglig för vidareutnyttjande på internet, men beaktar
den nya lagstiftningen vid hanteringen av vår information och ser att
det är ett löpande arbete. Hälsningar

 

Mediha Güven

Verksjurist

Kustbevakningen

Adress: Box 536, S-371 23 KARLSKRONA

Mobil: +46 (0)708- 64 21 49

Växel: +46 (0)776-70 70 00

[1]www.kustbevakningen.se

 

 

För miljöns skull − skriv inte ut detta meddelande i onödan

References

Visible links
1. http://www.kustbevakningen.se/