Till Boverket,

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna data på boverket.

Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på följande punkter:

Finns det någon projektgrupp med budget?
Har ni en utpekad ansvarig och har ni kontaktuppgifter till hen?
Titel, namn, e-mail och telefonnummer.
Om inte, när när avses arbetet med att uppfylla lagen börja?

Med vänlig hälsning,

Axel Magnusson

Registraturen, Boverket

Boverket har tagit emot ditt e-postmeddelande. Din fråga eller ditt
ärende kommer att hanteras så fort som möjligt.
Observera att om du skickar flera e-postmeddelanden samma dag får du ändå
bara en bekräftelse på att vi har tagit emot dina meddelanden.
För att Boverket ska kunna utföra sitt uppdrag och hantera ditt ärende
kommer Boverket att behandla dina personuppgifter enligt GDPR.
Följ länken och läs om hur Boverket behandlar personuppgifter och vilka
rättigheter du har som registrerad:
[1]https://www.boverket.se/personuppgifter

 

The Swedish National Board of Housing, Building and Planning has received
your e-mail.
Your questions will be taken care of as soon as possible.
In order for the National Board to fulfill its mission and handle your
case, we will process your personal data according to GDPR.
The provided link,
[2]https://www.boverket.se/en/start/about/a...,
will explain how we process personal data and what rights you have as
registered.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Boverket – Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende
Telefon: växel 0455-35 30 00
Postadress: Boverket, Box 534, 371 23 Karlskrona
[Boverket e-postadress för begäran om allmän handling]
[3]www.boverket.se
--------------------------------------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://www.boverket.se/personuppgifter
2. https://www.boverket.se/en/start/about/a...
3. http://www.boverket.se/

Nyman, Irene, Boverket

Hej Axel,

Information om Boverkets öppna data finns på boverket.se. Vi har ingen specifikt ansvarig för öppna data. Frågor om öppna data kan ställas via registraturen.se.

Med vänlig hälsning

Irene Nyman
Avdelningschef

Boverket – Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende
Telefon: växel 0455-35 30 00, direkt 0455-35 3135
Postadress: Boverket, Box 534, 371 23 Karlskrona
[e-postadress]
www.boverket.se

För att Boverket ska kunna utföra sitt uppdrag och hantera ditt ärende kommer Boverket att behandla
dina personuppgifter enligt GDPR. Följ länken och läs om hur Boverket behandlar personuppgifter och
vilka rättigheter du har som registrerad. Information om hur Boverket behandlar personuppgifter

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Axel Magnusson <[Registrators #2182 e-postadress]>
Skickat: den 6 september 2022 20:15
Till: Registraturen <[Boverket e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ansvarig inom öppna data

Till Boverket,

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna data på boverket.

Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på följande punkter:

Finns det någon projektgrupp med budget?

Har ni en utpekad ansvarig och har ni kontaktuppgifter till hen?

Titel, namn, e-mail och telefonnummer.

Om inte, när när avses arbetet med att uppfylla lagen börja?

Med vänlig hälsning,

Axel Magnusson

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2182 e-postadress]

Är [Boverket e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Boverket? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------