"Ansöka om godkännande att bedriva fristående förskola eller fritidshem"

Begäran blev framgångsrik.

Till Stockholms stad,

Hej,

Finns det något diarie som visar vilka ärenden för "Ansöka om godkännande att bedriva fristående förskola eller fritidshem" som kom in under 2021?

Med vänlig hälsning,

Esra

Funktion Kommunstyrelsen, Stockholms stad

Hej,

din begäran är vidarebefordrad till utbildningsförvaltningen.

Vänliga hälsningar
Registraturet
Stadsledningskontoret, Juridiska avdelningen - KF/KS kansli
Stadshuset, 105 35 Stockholm
E-post: [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]
 
Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig.
På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling
av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Esra <[Registrators #1314 e-postadress]>
Skickat: den 2 april 2022 10:07
Till: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - "Ansöka om godkännande att bedriva fristående förskola eller fritidshem"

Till Stockholms stad,

Hej,

Finns det något diarie som visar vilka ärenden för "Ansöka om godkännande att bedriva fristående förskola eller fritidshem" som kom in under 2021?

Med vänlig hälsning,

Esra

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1314 e-postadress]

Är [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Stockholms stad? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Funktion UTBF Registrator,

Hej!

Vi har tagit emot er begäran. Vi kommer inom kort att påbörja
handläggningen av begäran.

Med vänlig hälsning

 

Registraturet

 

Utbildningsförvaltningen

Avdelningen för personal och kompetensförsörjning

Box 22049, 104 22  Stockholm

Telefon: 08-508 33 000 / Telefax: 08-508 33 830

E-post: [1][e-postadress]

[2]start.stockholm

 

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är person

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Esra <[3][Registrators #1314 e-postadress]>
Skickat: den 2 april 2022 10:07
Till: Funktion Kommunstyrelsen <[4][Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - "Ansöka om godkännande att
bedriva fristående förskola eller fritidshem"

Till Stockholms stad,

Hej,

Finns det något diarie som visar vilka ärenden för "Ansöka om godkännande
att bedriva fristående förskola eller fritidshem" som kom in under 2021?

Med vänlig hälsning,

Esra

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[5][Registrators #1314 e-postadress]

Är [6][Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Stockholms stad? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär eller uppmärksamma det till [7][e-postadress]:

[8]https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[9]https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://start.stockholm/
3. mailto:[Registrators #1314 e-postadress]
4. mailto:[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]
5. mailto:[Registrators #1314 e-postadress]
6. mailto:[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]
7. mailto:[e-postadress]
8. https://handlingar.se/sv/change_request/...
9. https://handlingar.se/sv/help/officers

Funktion UTBF Registrator,

1 Bilaga

  • Attachment

    Ans kan om godk nnande att bedriva frist ende f rskola eller fritidshem.xlsx

    13K Download View as HTML

Hej!
Härmed bifogas sammanställning över inkomna ansökningar att starta
fristående förskolor eller fritidshem.
Se nedan bifogad fil.

Med vänlig hälsning

 Mimika Kurdari

Registraturet

 

Utbildningsförvaltningen

Avdelningen för personal och kompetensförsörjning

Box 22049, 104 22  Stockholm

Telefon: 08-508 33 000 / Telefax: 08-508 33 830

E-post: [1][e-postadress]

[2]start.stockholm

 

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig.
På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av
personuppgifter

--------------------------------------------------------------------------

Från: Funktion UTBF Registrator <[e-postadress]>
Skickat: den 5 april 2022 16:34
Till: [Registrators #1314 e-postadress]
<[Registrators #1314 e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - "Ansöka om godkännande
att bedriva fristående förskola eller fritidshem"
 
Hej!

Vi har tagit emot er begäran. Vi kommer inom kort att påbörja
handläggningen av begäran.

Med vänlig hälsning

 

Registraturet

 

Utbildningsförvaltningen

Avdelningen för personal och kompetensförsörjning

Box 22049, 104 22  Stockholm

Telefon: 08-508 33 000 / Telefax: 08-508 33 830

E-post: [3][e-postadress]

[4]start.stockholm

 

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är person

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Esra <[5][Registrators #1314 e-postadress]>
Skickat: den 2 april 2022 10:07
Till: Funktion Kommunstyrelsen <[6][Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - "Ansöka om godkännande att
bedriva fristående förskola eller fritidshem"

Till Stockholms stad,

Hej,

Finns det något diarie som visar vilka ärenden för "Ansöka om godkännande
att bedriva fristående förskola eller fritidshem" som kom in under 2021?

Med vänlig hälsning,

Esra

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[7][Registrators #1314 e-postadress]

Är [8][Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Stockholms stad? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär eller uppmärksamma det till [9][e-postadress]:

[10]https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[11]https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://start.stockholm/
3. mailto:[e-postadress]
4. http://start.stockholm/
5. mailto:[Registrators #1314 e-postadress]
6. mailto:[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]
7. mailto:[Registrators #1314 e-postadress]
8. mailto:[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]
9. mailto:[e-postadress]
10. https://handlingar.se/sv/change_request/...
11. https://handlingar.se/sv/help/officers