Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'De dokument, som är av relevans är följande: verkställighetsplanering intagen, samt de handlingar som berör villkorlig frigivning, "underlag för villkorlig frigivning".'.