This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'De dokument, som är av relevans är följande: verkställighetsplanering intagen, samt de handlingar som berör villkorlig frigivning, "underlag för villkorlig frigivning".'.