This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Mötesprotokoller dagarna 9-13 mars 2020'.KML möte 
Shaman Muradrasoli och Mia Brytting 
2020-03-12


Agenda punkter 
• Falldefinitionen och SmiNet
• EQUALIS panel 
• Sekvensering-nationell övervakning (Genbank/ GISAID )
• Kommersiella kit/system (Snabb-PCR) 
• Serologiska system
• Nämnardata 
• Valideringsprojekt självprovtagning 
• Övriga frågor


Helautomatiserade PCR-system/snabb-PCR 
(In pipeline) 
• Roche: Molecular Diagnostics Cobas 6800/8800 systems
• Diasorin: LIAISON® MDX (Simplexa)
• Cepheid: GenXpert
• Mobidiag: Novodiag COVID-19 + influenza A/B, multiplex test
• Qiagen: QIAstat-Dx Respiratory 2019-nCoV test
• BioFire Defense: FilmArray, BioFire COVID-19 test
• Seegene: Allplex 2019-nCoV assay


Helautomatiserade PCR-system 
• Credo Diagnostics Biomedical: VitaPCR platform, COVID-19 assay
• QuantuMDx: Q-POC, handheld
• Diagnostics for the Real World: SAMBA II COVID-19 test
• HiberGene Diagnostics: HG Swift (can use battery power), COVID-19 assay based on loop-
mediated isothermal amplification (LAMP)
• Molbio Diagnostics: Truelab, Truenat SARS-CoV-2, Trueprep, and Truenat instruments


SARS-COV-2 ELISA 
• EUROIMMUN AG Contact
– Anti-SARS-CoV-2 ELISA (IgA) (manual; automated; RUO)
– Anti-SARS-CoV-2 ELISA (IgG) (manual; automated; RUO)
• Epitope Diagnostics, Inc.  Contact
– EDI™ Novel Coronavirus COVID-19 IgG ELISA Kit (CE-IVD)
– EDI™ Novel Coronavirus COVID-19 IgM ELISA Kit (CE-IVD)
• Guangzhou Darui Biotechnology Co.,Ltd Contact
– 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) IgM Antibody Detection Kit (ELISA Method) (RUO)
– 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) IgG Antibody Detection Kit (ELISA Method) (RUO)
– En uppsjö av immunologiska snabbtester


Minnesanteckningar från mötet
• Diskussion om val av prov. NP svabb något högre koncentration är svalgsvabb. Viktigt att man 
tar det prov man är trygg med.
• Diskussion om antal pinnar nu när det råder brist på provtagningspinnar. Bör bara använda en 
pinne per patient. 
• Diskussion om analysflöden. Logistikproblem. Viktigt med så korta svarstider som möjligt, dvs 
7/24 diagnostik.
• Flera som inte inaktiverar, viktigt med lokala riskbedömningar.
• Serologi på FOHM enbart IF på glas just nu. Kan man tänka sig analysera personalsera så vi vet 
vilka som har viss immunitet. Tveksam redovisning av hur specificitet och sensitivitet är 
fastställt på flera kit.
• Använd diagnostikmailen för att redovisa nämnardata.


Fortsättning minnesanteckningar
• Sekvensering, helst primärprov 200ul, Stockholm vill helst att SME talar om vad som bör 
sekvenseras.
• Vi lägger upp sekvenserna i GISAD (ålder, kön, provtagningsdatum, stad (enbart större annars 
län) Författarordning för GISAID: Behandlande läkare, Labbchef/medicin ansvarig, FOHM
• Redovisning av olika kommersiella tester så är på gång (se presentation).
• Hologic (Lund tittar på den), Cobas 6800 (KS), Qiagen testas  ev i Umeå, Luleå skall testa BD 
max Viasure (i början kommer prover skickas för verifiering till FOHM)
• Vi önskar att ni återkopplar till oss när ni testar nya kit så vi kan informera vad som pågår.
• FOHM planerar skicka ut en EQA panel under våren via EQUALIS. FOHM vet inte om QCMD 
panelen är tillgängligt för alla laboratorier samt när den kan distribueras.


Fortsättning minnesanteckningar
• Självprovtagning på inneliggande patienter (cirka 20 patienter) testas i samarbete med 
KS.
• Dilemmat med att ansluta till StarLeaf möten. Vid problem vid uppkoppling till Starleaf
lägg till efter mötets sifferID @folkhalsomyndigheten.call.sl