This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Mötesprotokoller dagarna 9-13 mars 2020'.

Avstämning FOHM, SOS, AV 
2020-03-09    
 
Närvarande: Malin Grape, Johan Struwe, Inger Andersson von Rosen, Fanny Bergman, Olle Aspevall, Lotta 
Edman, Anneli Carlander, Jonas Bergström, Axana Haggar, Mikael xx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktiviteter/ beslutning ect. 
Ansvarig 
1.    Nuläget 
Kort rapport om AV, via Axana – ffa frågor ang 
 
infodelning 
skyddsutrustning på tapeten. I nuläget planerar AV inte att 
förändra nåt i föreskriften om smittrisker. 
 
Sos planerar att ta fram dokument som riktar sig till 
tandvården. 
 
Uppdaterade rekommendationer från FOHM ang 
handläggning vid konstaterade fall resp misstänkta fall 
kommer inom kort. Önskemål från flera håll inom VH Sverige 
att i högre grad anpassa rek till who:s rek (ffa gällande 
munskydd/andningskydd). Rekommendationerna förankras 
med bl.a AV utifrån gällande författning. 
2.    Inkommande  Sammanställning på hälso- och sjukvårdsavd vid SOS visar 
 
frågor – hur 
generellt få frågor angående corona. Bl a enstaka 
hanterar vi? 
ansvarsfrågor från tandläkare bla kring att ta emot pat med 
förkylningssymtom. 
Frågor till kommunala delen rör ffa ang skyddsutrustning i 
kommunal vård. 
Till FOHM inkommer frågor flera olika vägar, mail, 
funktionbrevlåda, telmöten mm. Återkommande frågor vid 
vh nationella telmöten är kring skyddsutrustning. 
3.    Ansvars-
Vikt av tydlighet kring ansvarsfördelningen mellan bl.a 
 
fördelning 
patientsäkerhet och personalsäkerhet/vissa delar av olika 
 
myndigheters uppdrag, tex utifrån föreskriften om basal 
 
hygien och tolkningar, tex tolkningar av handskanvändning. 
Axana prioriterar 
Önskemål att Sos kan närvara vid ordinarie vhtelmöten och 
dessa i mån av 
möjlighet. 
gärna även ev extrainsatta möten. 
4.    Fortsatt 
Fortsättning t.v, utvärderas från gång till gång. Samma tid 
Malin bjuder in 
samverkan 
som idag, dvs måndagar 13.00-ca  14. 
5.    Övrigt 
Hemställan av xxx från Sos till MSB ang 
Sos kollar 
kommunalvård/socialtjänst. 
 
 
 
Inventering av isoleringsrum – ingår ventilationstyp? 
Sos kollar