This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Mötesprotokoller dagarna 9-13 mars 2020'.

 
  
Minnesanteckningar enhetsmöte FD-EU 12 mars 2020 
Närvarande (x)                                                                                                                                                                                  
Namn 
Närvarande? 
Annelie Sissonen 

Inga Velicko 

Jerker Jonsson 

Josefine Lundberg Ederth 

Lilian van Leest 

Maria Axelsson 

Monica Nordvik 
 
Richard Bränström 
 
Torsten Berglund 

Camilla Olofsson 

Viktor Dahl 
 
Disa Hansson 

 
 
 
 
Information från ledningen/FD-LG:
 
Inget LG  
 
För enheten:  
Lön: 
Det första lönesättande samtalet tar ca 30-40 minuter och handlar om medarbetarens 
arbetsuppgifter, prestation och resultat. 
I det andra samtalet gör chefen en kort sammanfattning av sin bedömning efter första samtalet och 
medarbetaren ges möjlighet att svara. Chefen informerar därefter om den nya lönen. Detta är 
normalt ett kortare samtal som inte ska behöva ta mer än 5-10 minuter. 
Läs mer här: Klart för lönesättande samtal  
Maria bokar upp tider (märkta ”lönesamtal” i grönt) i sin kalender from vecka 13 – kolla tid som 
passar och boka – meddela Maria. 
Ledighet: 
Lägg inom semester (påsk och sommar) i Excelarket som ligger här: 
G:\Folkhälsomyndigheten\Semesterplanering\Semester 2020\FD 
Maria kollar att det finns bemanning. 
Medarbetarkonferens: 
Reservera den 7-8 december 2020 i din kalender för detta. 
Läs mer här: Medarbetarkonferens 
Ombyggnaden – nåt att ta upp? Är i fas. 
 

 
Samverkan: 
Riskanalys corona- Fylldes i gemensamt på enheten. Maria skickar till HR. 
 
Personal: 
Leah – välkommen! 
 
Aktuellt från enheten: 
Corona epidemiologiska gruppen: Maria, Leah, Lilian och Jerker är med och sysslar bland annat med 
att granska publicerade artiklar, SmiNet fall och biblioteket med artiklar. 
Annelie har deltagit på referensgruppen ”Förhållningssätt och zoners” möte; återkoppling: 
En sammanställning har gjorts input ifrån enheter och referensgruppen 
Arbetsplatsen delas in i olika zoner: aktiv, mellan och tyst 
Förhållningssättet till alla zoner: Alla bidrar till en trivsam arbetsplats (respekterar varandras behov, 
visar omtanke och har en öppen dialog), nyttjar kontorets möjligheter(väljer lämplig plats), tar hand 
om vår arbetsmiljö (plockar undan efter oss mm) och tar hänsyn till varandra(undviker starka dofter, 
äter i mat i matsalen). 
Detta kommer att skickas till samverkansgruppen PSG därefter språkgranskas och därefter kommer 
ett beslut. Charlotte Kask kommer att kalla till 1 möte till för att meddela hur det blev. 
 
Maria semester 19-20 mars 
Annelie semester v.12 
Camilla disputerar 20 mars 
 
Fredagsfika: 
Leah tar med fika 
 
 
Nästa enhetsmöte
: Torsdag 26/3 i Järva kl 9.30.