This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Mötesprotokoller dagarna 9-13 mars 2020'.


 
 
 
Datum FöredragandeÄmne
Ref.
Händelse
09-mar Pernilla
covid-19
Covid-19. SR, Ny presskonferens idag kl 14. Många mediefrågor i helgen. Johan Carlson med i P1:s
DN, SvD,
lördagsintervju och Rapport, Anders T b la i Aktuelltstudion, P4 Extra SvD mm. Mycket i sociala
Aftonbladet, medier.
SVT m fl
Skolor runt om i landet håller stängt pga fall bland elever.
TT: En fjärdedel av Italiens befolkning påverkas när stora delar av landet sätts i karantän.
(beslutet läckte ut i förväg vilket ledde till att stora skaror av befolkningen försökte ta sig ur de
aktuella områdena) WHO-rådgivaren Johan Giesecke anser att åtgärderna är tveksamma. Tycker
att FOHM hittills agerat helt rätt i Sverige.
SR: 15 anställda på Danderyds sjukhus är tagna ur tjänst efter att en smittad person kommit med
ambulans till sjukhuset.
Umeå kommun, råder medarbetare och elever som nyligen har vistats i områden smittdrabbade
av coronavirus att stanna hemma i minst två dagar.
Besökare på Örebro universitetets Öppet hus för gymnasieelever kan ha utsatts för
coronasmitta. SME informerade på PK.
SR: Ekots enkät visar att omkring 200 av 221 svarande kommuner anser att de fått tillräcklig info
från FOHM ang covid-19. Johan C intervjuad.
DN: Kritisk ledartext av Peter Wolodarski där han skriver att FOHM agerar plågsamt långsamt b la
vad gäller reserekommendationer. Jämför med Israel som t ex infört omfattande hemkarantän
för resenärer från en rad länder och även förbjudit större sammankomster.
SvD och Läkartidningen debatt: Överläkaren Ander Jansson på danderyds sjukhus kritisk till att
FOHM:s råd att råd att människor, inklusive vårpersonal, som återvänder från högriskområden
ska återgå till arbetet direkt.
GP: Krönikören Joel Tivemo beskriver under rubriken ”Jag älskar Anders tegnell” hans bakgrund,
kompetens och trovärdighet.
Aftonbladet: Stör för FOHM på ledarsidan, som tycker att det finns för många tyckare med
tvärsäkra svar och att folk borde lyssna på experterna.
TT: Över 30 personer som färdats på en färja längs Nilen i Egypten har testats positivt. Färjan
anlände till staden Luxor, ett av landets mest populära turistmål, i torsdags.
09-mar Crister
covid-19
FoHM
Presskonferens med Anders W idag.
09-mar Crister
covid-19
FoHM
Media: stort tryck denna helg likt förra helgen. (Anders bortrest nu) Värmland gått ut med att
alla som rest som jobbar i regionen ska stanna hemma även om de är friska. SME Stockholm
osäkra hur de ska kommunicera kring fallen. Rapportering om kö till provtagning i Stockholm och
svårt att nå 1177 (Sara)
09-mar Fredrik R
covid-20
FoHM
Juridik: Johan nämnde avspärrningar i lördagsintervjuven, smittskyddslagen inte tillämplig på
Covid-19.
09-mar Sara
covid-21
FoHM
Utökar till Tyrolen som smittområde med en superspridare. Även Norge och Island har många fall
från regionen. 
09-mar Britta
covid-22
FoHM
Nationella pandemigruppen: Stor uppslutning och beröm till Fohm. Önskemål om  mer info och
erbjudanden om samverkan. Statsministern var på besök i fredags, hade ett positivt intryck.
Diskussion om framtiden och vad vi har att förvänta oss och hållning. Framför allt utökat
samarbete. 
09-mar Andreas B
covid-23
FoHM
Mikrobiologi: ansträngt, vissa brister med reagenser och utrustning, diskussion med KS om
leveranser. Testar nya system. Ev omfördela personal mellan labb. Kitten är problemet, KS ligger
värre till. Västra götaland och Malmö använder samma system. Hitta andra sätt att lösa det på.
Provtagningspinnar, leverans 1 maj, vad göra om stopp innan dess? Nämnardata på labbanalys
får vi in veckovis.
11-mar Pernilla
covid-19
SVT, SR, DN, Ny presskonferens idag kl 14. Även kultur- och idrottsminister Amanda Lind har bjudit in kultur-
TV4,
och idrottsaktörer som arrangerar publika evenemang till ett samtal kl 12.45 idag.
Aftonbladet mSVT-specialsändning om corona igår där Anders W deltog tillsammans med b la Jan Albert (KI),
fl
Johan von Schreeb. AW även med i Studio Ett och Aktuelltstudion. Johan Carlson med i TV4
nyheterna.
TT: Skriver att FOHM vill införa mötesrestriktioner i Sverige så snart som möjligt.
Myndigheten jobbar med att förbereda en begäran till regeringen.
SR: Lena Hallengren säger till Ekot att åtgärder som möten och karantän är starkt reglerade. När
Folkhälsomyndigheten har grund för det kommer regeringen att fatta beslut.
Ekot: Många myndigheter följer inte FOHM:s rekommendationer. På b la Arbetsförmedlingen,

Försäkringskassan, Skatteverket och Migrationsverket ska alla som kommer tillbaka från
drabbade områden arbeta hemifrån i 14 dagar.
SVT: LO kräver att karensdagen tas bort omedelbart, för att förhindra att människor går till
jobbet med befarad coronasmitta. Detta inför mötet med bl.a. statsministern senare i dag.
DN har publicerat artikeln från dagen då de följde Anders Tegnell här på FOHM.
DN: Lars Calmfors, professor i internationell ekonomi, skriver på ledarplats att politiker, inte
FOHM, behöver ta täten i coronabekämpningen. Tycker b la att FOHM verkar ta
samhällskostnader med i beräkningen när vi kommer med åtgärder som är alltför försiktiga.
11-mar Åsa
dengue
Cidrap
Fall i Karibien och Forida rapporterade. Anders: lite tidig för säsongen. 
11-mar Sara 
covid-19
Presskonferens kl. 14
11-mar Sara
covid-19
Jobbar med hemställan om mass gadering. 
11-mar Sara
covid-19
Arbete pågår inför uppdatering av olika dokument för att föhindra samhällsspridning. 
11-mar sara
covid-19
Budskapet är att stanna hemma om du är sjuk
11-mar
covid-19
Provtagning av folk  som ingår i krisledningsorganisatione. HR ska få bollen. 
11-mar thomas 
covid-19
Ny porvtagning indikation. De som jobbar inom äldre omsorg eller de som vårdas på sjukhus ska
provtas. Om en region som har möjlighet att provta kan de göra det. Man pratar om prioriterade
gruppe för provtagning Ingen nyhet innan man har stämt av det med sml.  fortsatt dock
sentinellprovtagning. 
11-mar
covid-19
många frågor kirng rekommendation om folksamlingar har kommit. Anders: Vi kommer inte med
rekommendation utan ett underlag till regeringen som får fatta beslut baserat på det. Om vi inte
hinner få klart det 14 behöver vi problemasiera det. Johan har kontaktat RK för att hänvisa till os
om smittskyddsfrågor.  pressmeddelande på reg. kl 12. 
11-mar Åsa
covid-19
Kritik att tolkken inte varit med på kamera. Idag ska en till kamera kopplas som fokuserar på
tolken. 
11-mar Anders,
covid-19
media
Johan blivit intervjuad efter sädningen på studie ett.
Pernilla  
 Diskussion pågår om att ta bort karensavdrag.
11-mar Pernilla
covid-19
ekot: många inte följer vår rekommendation. Alla som har varit i kontakt men inte sjuka kan
jobba hemifrån i 14 dagar. 
11-mar Christer
covid-19
situationstockholm kommer med i press info, Per folin kommer också att vara med i press
träffen. 
11-mar christer
covid-19
Media
kan man följa upp sjukfrånvaro? Möjligheten undersöks. 
13-mar Pernilla
covid-19
SVT, SR, DN, Anders T medverkade b la i gårdagens specialsändning om corona i TV4, även Aktuelltstudion.
TV4,
Anders W intervjuad i Studio Ett. Karin TW i Expressen m fl.
Aftonbladet mDN: Skolor kan få förlänga terminen, förkorta lov och införa helgundervisning, men ingen
fl
generell stängning av svenska skolor nu, säger utbildningsminister Anna Ekström.
SvD: Reportage där eleverna vädjar om att inte skolan ska stängas.
TT: Flera sjukhus och äldreboenden runtom i landet stoppar alla besökare. 
Expressen: Testkit och reagenser till prover för det nya coronaviruset är på väg att ta slut. KTW
säger att man känner till problemen, men att laboratorierna hittills lyckats få fram testmaterial. 
SR: EU lägger fram åtgärder för att dämpa coronakrisen. Vill kunna ge extrapengar till sjukvården,
företag, och andra som drabbas av utbrottet.
TT/SR: Live Nation stoppar alla stora konserter, idrotten drabbas hårt och resebranschen kan
halveras.
SVT: Bland landets astmatiker finns det nu en stor oro för corona-smittan. Än så länge anser man
att informationen från myndigheter varit bristfällig.
DN: Mängder av tester, tidig behandling och modern teknik har minskat ökningstakten i
Sydkorea.
SR: 70 fall av desinformation har spridits internationellt från olika ryska källor, enligt ett EU-
projekt. T ex att coronaviruset används av USA för att försvaga den kinesiska ekonomin.
DN ledare: Amanda Sokolnicki: Folkhälsomyndigheten borde inte avfärda solidaritetshandlingar
som att företag låter anställda jobba hemifrån.
SvD kronika Nina Solomin: Skitstormen mot Anders Tegnell är orättvis. Krönika om många,
inklusive medierna, tror sig ha bättre kunskap än experterna och att medierna medvetet
smutskastar.

13-mar Inger
ANDT
DN
Sk "kemsex" med kristalliserat metamfetamin ökar i gaykretsar. Idag faller dom i mål där
åklagarsidan yrkar på höjt straffvärde (6 år)eftersom den är mer potent o därmed farligare  i
denna form än vanligt amfetamin.
13-mar Sara B
Covid-19
FOHM
Ny provtagningsindikation publiceras idag, resande m symptom el känt fall tas bort. Allvarligt
sjuka vid behov av sjukhusvård prioriteras samt personal inom vård och omsorg. Kommer nyhet
om det. Anders W och Johan med på dagens presskonf. Fokus på skolan. Ny föreskrift kommer
idag bla om möjlighet  att förlänga terminer, helgundervisning, förkortade lov. Ev stängning ska
vara i samråd med SME. Möte kl 13 Nordiska statsepidemoiologer idag, mer info kommer då ang
DK och NO skolstängningar. DK infört många restriktioner och stängning av samhällsfunktioner.
Material för skolan för att minska smittspridning på g.
13-mar Åsa
Covid-19
FOHM
Handlägggningsrek är på gång att uppdateras utifrån smittskydsblad. 48 h efter symptomfrihet
gäller. 
13-mar Anna-Sara
Covid-19
FOHM
intensivvårdsövervakning är i gång av labidentifierade fall, 5 fall är rapporterade. Kan inte
samköras med Sminet. Alla med atypisk pneumoni ska ingå.
13-mar Annette
Covid-19
FOHM
Kommunikatörer samlas nästa vecka (komdirektörer) från olika myndigheter, Elisabet håller i.
Syfte att hålla samma budskap
13-mar Pontus
Covid-19
FOHM
Smittskyddsbladen kom ut imorse både till läkare och patient.
13-mar
Covid-19
FOHM
Hanläggsningsrekommendation kring avlidna på g att uppdateras (även sanering och avfall).
Stäms av med miljöhälsa och vårdhygien. Finns finsk förlaga. Det blir ett informationsblad för det
som gäller utanför vårdmiljö.
13-mar Fredrik
Covid-19
FOHM
Polisen har bra info kring vad som anses vara en sammankomst som ej får överstiga 500
personer. Hur ser samverikan med polisen ut? Kan ingå i riskbedömning för arrangörer.
13-mar  
Covid-19
FOHM
FAQ-grupp har nu en egen mailadress xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx skicka gärna direkt dit