This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Mötesprotokoller dagarna 9-13 mars 2020'.

 
 
 
Enhetsmöte BK 2020-03-11 
Lokal: Virum 
Tid: 09.00–10.00 
Närvarande: Anders K, Micke, Åsa, Sara, Salumeh, Moa 
 
Agenda 
Idag 
Ansvar 
1.  Dagordning/intro 
Något att tillägga 
 
2.  Minnesantecknare 
Sara 
 
3.  Information 
Genomgång av läget 
 
Sara: JEE möte på torsdag med Stayesh och Andreas 
Bråve för att bl a ta fram nya tidsplanen. SHARP – 
slutrapport från Workshop klar och cirkuleras för 
synpunkter.  Version som är nästan färdig cirkuleras till 
Anders W och Andreas B. SHARP Styrelsemöte (9 mars) 
som diskuteras om aktiviteter som planeras om längre 
fram i tid och ECDC förfrågningar om arbetet som SHARP 
Kan hjälpa med.  WP10 om vårdförmåga kommer att 
skicka en enkät till IHR Fokalpunkter och till medlemmar i 
Health Security Committee 
 
Salumeh: Vaccin – ett förhandlingsmöte är inplanerat 
men leverantören. Involverade i en översättning på 
persiska i samband med Corona. 
Beredskapslicens för ett läkemedel ansökts. Läkemedlet 
finns inte i Sverige och därför behöver FOHM licensen.  
 
Moa: Antibiotika upphandlingen lanseras i imorgon. 
 
Micke: krisledningsorganisation.  Arbetet flyter på. 
Internationella smittspårning som har varit svårt och 
stort samt arbetat med att stödja TiB funktionen.  
Beslutet igår la ner internationella smittspårningen.  
Sophie och Linnea – intränade med smittspårningen.  
Hjälp från BK med smittspårning i framtiden.  
Meddelande skapas som kommer att skickas till EWRS 
som berättar att vi slutar med internationella 
smittspårningen.   
Transport IHR frågor– litet gäng som diskuteras och att 
svara på frågorna som handlar om PoEs. 
 
  
 
 
 
Solna Folkhälsomyndigheten, SE-171 82 Solna. Besök: Nobels väg 18. Östersund Folkhälsomyndigheten, Box 505, 831 26 Östersund. 
B esök: Forskarens väg 3. Telefon 010-205 20 00 E-post info@folkhalsomyndigheten.se www.folkhalsomyndigheten.se 

Sida 
2 (3) 
Avstämning med alla TiBar idag. David och Micke är TiB 
samordnare. David samordnar Rakel. Prioritera TiB 
samordning som har inte varit aktuellt med nu tas det 
upp igen med ett möte idag och kol a belastning mm. 
 
Åsa: Krisledningsorganisationen. Svar på årsrapporten 
där det (rapportering av agens) inte kommer vara klar på 
måndag rapportering på agens. Anders K tar vidare. 
 
Vikarien: En person, gått genom intervjun och 
säkerhetsintervjun. Start datum 14/04 skulle kunna börja. 
Registerkontroll på Säpo pågår. 
 
Diskussion om enhetens agensansvar och hur vi 
säkerställer det i det läge som vi befinner oss i 
Bevakning av agens generel t behövs fortsätta. 
Ebola lugnt. Dengue ökar. Lassa feber ökar. Sara B kan 
stödja här och frågan om Andreas C kommer även att 
göra det. 
 
Nya personen kunde ta över Tessy och SmiNet. 
 
Listan uppdateras sedan december 2019.   
 
Info från LG: 
 
Utvecklingssamtal / Lönesamtal på gång enligt Intrantet. 
Mail skickas till BK om det är någonting nytt. 
 
 
4.  Fördjupningsområde 
 
 
5.  11-logg: 
11-möte 
 
•  11-logg – Salumeh idag 
•  Alla kommer att titta på loggen och skriva upp 
sig. 
 
6.  Frånvaro närmaste 
Påsk planering – se över bemanningen där torsdag är 
 
veckan 
förkortad med 2 timmar.  Alla kan inte vara borta på 
torsdagen. Mail förfrågningar till Anders så han kan ha en 
överblick. 
Micke på semester 17-25 mars. 
 
7.  Övrigt 

 
 
 
  
 
 
 
Solna Folkhälsomyndigheten, SE-171 82 Solna. Besök: Nobels väg 18. Östersund Folkhälsomyndigheten, Box 505, 831 26 Östersund. 
B esök: Forskarens väg 3. Telefon 010-205 20 00 E-post info@folkhalsomyndigheten.se www.folkhalsomyndigheten.se 

Sida 
3 (3) 
 
 
  
 
 
 
Solna Folkhälsomyndigheten, SE-171 82 Solna. Besök: Nobels väg 18. Östersund Folkhälsomyndigheten, Box 505, 831 26 Östersund. 
B esök: Forskarens väg 3. Telefon 010-205 20 00 E-post info@folkhalsomyndigheten.se www.folkhalsomyndigheten.se 

Document Outline