Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Begäran om kopior av handlingar i två ärenden'.


Från: 
Lise-Lott Burvall 
Skickat: 
den 7 februari 2019 08:27 
Till: 
xxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx 
Kopia: 
Funktionsbrevlåda Region Norrbotten 
Ämne: 
VB: Begäran av offentliga handlingar avseende era inköp under 2018 
Bifogade filer: 
Leverantörer 2018.xlsm 
 
Hej 
 
 
Här kommer exelarket med våra leverantörer under 2018. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Lise-Lott Burvall 
 
 
Redovisningsenheten 
Administrativt  
Stöd och utveckling 
0921-67094 
xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx 
 
 
Hej 
Bifogat mail/dokument har dnr: 00310-2019 
Kopia på svar för diarieföring 
 
Mvh Registraturen 
Region Norrbotten 
 
 
 
Från: Dagens Samhälle Insikt Insamlingsprojekt [mailto:xxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx]  
Skickat: den 22 januari 2019 09:01 
Till: Funktionsbrevlåda Region Norrbotten 
Ämne: Begäran av offentliga handlingar avseende era inköp under 2018 
 
 
Begäran av offentliga handlingar avseende era in köp under 20 18
                
Begäran av offentliga handlingar avseende era inköp under 2018 
 
Den här begäran gäller följande organisation: NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING 
 
Bakgrund 
Under 2018 genomförde Dagens Samhälle Insikt en riksomfattande insamling 

av offentliga organisationers inköp under 2017. Insamlingen har gjorts årligen 
sedan 2013. 
 
Läs mer om Dagens Samhälle Insikt, bakgrunden till projektet, om "öppna 
data" och PSI-lagen samt den övergripande projektbeskrivningen. 
 
 
Ärende 
Nu inleder vi insamlingsarbetet av 2018 års inköpsdata och vi begär med detta 
brev en kopia av hela er leverantörsreskontra för 2018, enligt nedan angiven 
specifikation. För att minimera merarbetet för er att ta fram dessa offentliga 
handlingar önskar vi erhålla leverantörsreskontran som Excelfil alternativt 
semikolonseparerad textfil. 
 
 
Innehåll i filen 
Vi önskar att Excelfilen ska innehålla så många av nedan listade poster med 
information om leverantörerna som möjligt. Vi är medvetna om att inte alla 
ekonomisystem kan exportera all efterfrågad info. Vi önskar som tidigare 
nämnt därför att Excelfilen innehåller så många av nedan listade kategorier 
som är möjligt för ert system. 
 
Vi begär heller inte att ni ska göra manuella tidsödande sammanställningar av 
datat utan endast en export ifrån ert ekonomisystem. 
Vissa system tar ut efterfrågade data i två separata filer. Dessa behöver ni 
alltså inte slå ihop utan skicka i så fall båda filerna till oss så löser vi resten. 
 
 
 
Efterfrågat innehåll (så långt ert system tillåter. Svartmarkerat är de viktigaste 
posterna): 
• ID-nummer (leverantörens id-nr i ert ekonomisystem) 
• Leverantörens namn 
• Organisationsnummer 
• Adress 
• Postnr 
• Postort 
• PG/BG (om utbetalning har skett till båda alternativen kan dessa anges i 
varsin kolumn) 
• Utbetalt belopp inkl moms 
• Antal fakturor (om sammanställning av fakturor ej kan göras skicka samtliga 
i Excel) 
 
 
Lathundar och mer information 
För att ni ska kunna verkställa vår begäran med en så minimal insats som 


möjligt har vi i samråd med affärssystemleverantörerna arbetat fram lathundar 
för de vanligaste ekonomisystemen. Lathundarna och bakgrundsinformation 
finns publicerade här. 
 
 
Leverans 
Vi ser fram emot er leverans via mail tilxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx gärna senast 
tisdag den 12 februari. OM ni inte har möjlighet att skicka er leverans till den 
12:e får ni gärna höra av er så vi kan stämma av när leverans istället kan ske. 
 
 
Stort tack på förhand! 
 
 
Vid frågor vänligen kontakta 
Henrik Stålne, projektledare 
08-452 71 75 
070-767 27 74 
xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxx.xx 
 
 
P.S. En kopia av denna begäran mailas både till den med er avstämda 
kontaktperson samt till registrator. Detta för att vår begäran inte ska hamna 
mellan stolarna ifall er avstämda kontaktperson av någon anledning plötsligt 
skulle bli frånvarande under en längre period. 
 
Den av er avstämda kontaktpersonen: xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx 
 
 
 
 

Document Outline