Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Begäran om kopior av handlingar i två ärenden'.

Från: 
Joel Bergström 
Skickat: 
den 28 maj 2020 18:33 
Till: 
xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxx.xx 
Kopia: 
Funktionsbrevlåda Leverantörsenheten; Funktionsbrevlåda Region 
Norrbotten 
Ämne: 
SV: Begäran av fakturakopior 
Bifogade filer: 
Prövning av begäran att ta del av allmän handling.pdf 
 
Bifogar sekretessprövning med beslut avseende er begäran att ta del av handlingar. 
 
Med vänlig hälsning 
  
Joel Bergström  
Upphandlingsjurist  
Upphandlingsenheten 
Region Norrbotten 
971 89 Luleå 
  
Besöksadress 
Regionhuset 
Robertsviksgatan 7 
971 89 Luleå 
  
Telefon: 0920-28 46 80 
Mobil: 070-360 59 51 
xxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx 
 
 
Från:
 Henrik Stålne [mailto:xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxx.xx]  
Skickat: den 28 maj 2020 09:34 
Ämne: Begäran av fakturakopior 
 
Hej! 
 
Jag skulle vilja begära ut kopior på alla fakturor inkl. bilagor för följande leverantörer och period: 
 
Leverantörer: 
 
Dedicare 
Läkarleasing 
Agila 
Colligo 
Vårdbemanning Sverige 
Nurse Partner Scandinavia 
Sverek 
Medlink 
Skandinavisk hälsovård 
Klara 
NGS Group 
Centric Care 
Operationskonsulterna Stockholm 
Svensk vårdsupport 
Agito 


Medcura 
Medkomp vårdbemanning 
Direktkliniken 
Sjuksyrra SWE 
Achima Care 
 
 
 
Period: Mars 2020 
 
 
Svar önskas skyndsamt 
 
 
Stort tack på förhand! 
 
 
Med vänlig hälsning 
Henrik Stålne 
Researcher & kundansvarig 
www.dsinsikt.se 
  
 
 
 
  
Dagens Samhälle Insikt AB 
Äppelvägen 2 
761 65 Norrtälje 
xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxx.xx 
070-797 83 84 
 
 
 

Document Outline