Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Begäran om kopior av handlingar i två ärenden'.