Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Arkivbeskrivningen samt beskrivning av allmänna handlingar'.