Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Begäran om uppgifter - olycksstatistik, transporter av farligt gods, halkbekämpning salt - Godegård, Motala kommun'.