Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Begäran om uppgifter - olycksstatistik, transporter av farligt gods, halkbekämpning salt - Godegård, Motala kommun'.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Tolkning Ärendemottagning <xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx>
Skickat: den 19 maj 2022 10:27
Till: Diariecenter <xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx>
Ämne: VB: Intern granskning av begäran enligt Offentlighetsprincipen - Begäran om uppgifter - olycksstatistik, transporter av farligt gods, halkbekämpning salt - Godegård, Motala kommun-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Dag Hansson <xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx>
Skickat: den 17 maj 2022 10:34
Till: Trafikverket <xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx>
Ämne: Intern granskning av begäran enligt Offentlighetsprincipen - Begäran om uppgifter - olycksstatistik, transporter av farligt gods, halkbekämpning salt - Godegård, Motala kommun

Till Trafikverket,Svar till Magnus Lindholm.

Följande sträckor:

Godegård-Mariedamm

Godegård-Nykyrka

Godegård-Zinkgruvan

Godegård-Tjällmo

Godegård-Karlsby

Alla orter några km från Godegård, i Motala kommun.

-

Svar till Maria Varedian.

Har ni uppgifter om farligt gods som transporteras på järnvägen förbi Godegård då?

Ca antal transporter, ton per år eller något liknande?Med vänlig hälsning,Dag Hansson-----Original Message-----Hej!Jag har blivit ombedd att besvara din fråga om farligt gods. Övriga frågor

kommer att besvaras av andra handläggare. Data från alla Trafikverkets trafikmätningar kan du hitta på

[1]Fordonsflöden och hastigheter - Bransch (trafikverket.se)Klicka på den röda rutan ”Till kartorna”. Zooma in och klicka på de gröna

och blå punkterna för mer information om mätningarna. Ser att på väg 1105

ligger mätplatsen ganska långt från Godegård men trafikflödet bedöms vara

likartat på hela den rödmarkerade vägsträckan. Hastigheter (om det är

intressant) kan dock skilja utefter sträckan. Du är välkommen att höra av dig igen om du inte hittar det du söker. När det gäller farligt gods är det dock svårare. Vår mätutrustning kan

inte särskilja vilka fordon som har farligt gods. Den enda statistik jag

känner till om farligt gods är den undersökning som Trafikanalys tar fram

om lastbilstrafiken. [2]Lastbilstrafik (trafa.se) Se tabell 8 i

Lastbilstrafik 2020 t.ex. men detta avser Sverige i stort och de lokala

skillnaderna kan förstås vara stora. I ditt fall är det kanske mer

intressant att ta reda på vilka verksamheter som finns lokalt.  Med vänlig hälsning Maria VaredianUtredare Vägtrafikdata [3][e-postadress]Direkt: 010-12 40 503 TrafikverketRöda vägen 1781 89 BorlängeTelefon: 0771-921 921[4]www.trafikverket.se -----Ursprungligt meddelande-----Från: Dag Hansson <[Registrators #1324 e-postadress]>Skickat: den 3 maj 2022 07:26Till: Trafikverket <[Trafikverket e-postadress för begäran om allmän handling]>Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Begäran om uppgifter -

olycksstatistik, transporter av farligt gods, halkbekämpning salt -

Godegård, Motala kommun Till Trafikverket, Jag arbetar med framtagandet av ett vattenskyddsområde vid Godegård

(Motala kommun, Östergötland). Jag begär ut lite information från

Trafikverket inför en uppdatering av vår riskbedömning för

skyddsföreskrifterna.   Olycksstatistik mellan 2000–2020 för följande vägar: •       landsväg 1092 norr om Godegård •       landsväg 1092 söder om Godegård •       landsväg 1105 nordväst om Godegård •       landsväg 1101 sydväst om Godegård   Farligt gods: Jag önskar information om antal fordon per dygn, bilar per dygn, lastbilar

per dygn, statistik för transporter med farligt gods för vägarna i

närheten av Godegård.   Saltning: Jag önskar uppdaterad statistik för saltning av vägarna (t.ex. år 2020?),

antal km, ton salt, vägtyp B1/B2 osv för vägarna i närheten av Godegård   Med vänlig hälsning, Dag Hansson Vatten och Samhällsteknik  ReferencesVisible links

1. https://bransch.trafikverket.se/tjanster/trafiktjanster/Vagtrafik--och-hastighetsdata/fordonsfloden-och-hastigheter/

2. https://www.trafa.se/vagtrafik/lastbilstrafik/

3. mailto:[e-postadress]

4. http://www.trafikverket.se/-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxAnsvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officersPublicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.-------------------------------------------------------------------