Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Begäran om uppgifter - olycksstatistik, transporter av farligt gods, halkbekämpning salt - Godegård, Motala kommun'.

Hej,

Detta ärende har inkommit till Trafikverket och vidaresänds till er för hantering.

Meddelandet kan inte besvaras till xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx vid en eventuell återkoppling eftersom den e-postadressen endast är för externa avsändare.

Ni når oss istället via xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx.


Med vänlig hälsning

Stefan Wallgren
Handläggare Ärendemottagning

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Dag Hansson <xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx>
Skickat: den 3 maj 2022 07:26
Till: Trafikverket <xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Begäran om uppgifter - olycksstatistik, transporter av farligt gods, halkbekämpning salt - Godegård, Motala kommun

Till Trafikverket,

Jag arbetar med framtagandet av ett vattenskyddsområde vid Godegård (Motala kommun, Östergötland). Jag begär ut lite information från Trafikverket inför en uppdatering av vår riskbedömning för skyddsföreskrifterna.Olycksstatistik mellan 2000–2020 för följande vägar:

• landsväg 1092 norr om Godegård

• landsväg 1092 söder om Godegård

• landsväg 1105 nordväst om Godegård

• landsväg 1101 sydväst om GodegårdFarligt gods:

Jag önskar information om antal fordon per dygn, bilar per dygn, lastbilar per dygn, statistik för transporter med farligt gods för vägarna i närheten av Godegård.Saltning:

Jag önskar uppdaterad statistik för saltning av vägarna (t.ex. år 2020?), antal km, ton salt, vägtyp B1/B2 osv för vägarna i närheten av GodegårdMed vänlig hälsning,

Dag Hansson

Vatten och Samhällsteknik-------------------------------------------------------------------Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxÄr xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Trafikverket? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till xxxx@xxxxxxxxxx.xx:

https://handlingar.se/sv/change_request/new?body=trafikverketAnsvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officersPublicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------