Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling '"Ansöka om godkännande att bedriva fristående förskola eller fritidshem"'.