This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.

From:                                 Eva Ljungbert
Sent:                                  Wed, 26 Jan 2022 17:27:57 +0100
To:                                      N Registrator
Subject:                             Re: Sv: Fråga om mötesanteckning från den 18 januari
Categories:                       PK
Från: Hanell McKelvey, Helena <xxxxxxxx@xxxxxx.xxx
Skickat: den 26 januari 2022 16:52
Till: Eva Ljungbert <xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Kopia: Håkan Hillefors <xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Ämne: RE: Sv: Fråga om mötesanteckning från den 18 januari 
 
Hej Eva,
 
Tack för mailet och mötesanteckningen. En punkt som kan läggas till från vår diskussion är vår initiala 
kommentar om att vi är hängivna och angelägna om att efterleva bestämmelserna i DMA, och att vi i det 
sammanhanget välkomnar det faktum att rådets position innebär en högre grad av rättssäkerhet och 
konsumentskydd, jämfört med en del av Europaparlamentets ändringsförslag. 
 
Ha en fin kväll!
 
Hälsningar
Helena 
 
From: Eva Ljungbert <xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx> 
Sent: Wednesday, January 26, 2022 10:34 AM
To: Hanell McKelvey, Helena <xxxxxxxx@xxxxxx.xxx>
Cc: Håkan Hillefors <xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Subject: [EXTERNAL] Sv: Fråga om mötesanteckning från den 18 januari 
Importance: High 
 
CAUTION: This email originated from outside of the organization. Do not click links or open attachments unless 
you can confirm the sender and know the content is safe. 
 
Hej igen, 
 
Här kommer själva mötesanteckningen. 
 
Hälsningar
 
Eva 
 
Eva Ljungbert
Kansliråd
Näringsdepartementet
Enheten för marknad och konkurrens
103 33 Stockholm
Tel. 08-405 46 26Mobil 070-486 50 46
xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
www.regeringen.se
 
Från: Eva Ljungbert 
Skickat: den 26 januari 2022 10:15
Till: 'Hanell McKelvey, Helena' <xxxxxxxx@xxxxxx.xxx>
Kopia: Håkan Hillefors <xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Ämne: Fråga om mötesanteckning från den 18 januari 
Prioritet: Hög
 
Hej Helena, 
 
Vi upprättade en mötesanteckning från vårt möte i förra veckan och har nu fått en begäran om att lämna 
ut denna. Vi undrar därför om ni från er sida anser att något av det som handlingen innehåller bör 
omfattas av sekretess (i så fall på vilken grund) eller om ni anser att uppgifterna i denna kan lämnas ut. 
Eftersom en begäran om utlämnande av handling ska behandlas skyndsamt vore vi tacksamma om ni 
skulle ha möjlighet att återkomma till oss så snart som möjligt. 
 
Med vänliga hälsningar
 
 
Eva Ljungbert
 
Eva Ljungbert
Kansliråd
Näringsdepartementet
Enheten för marknad och konkurrens
103 33 Stockholm
Tel. 08-405 46 26
Mobil 070-486 50 46
xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
www.regeringen.se