This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.

From:                                 Eva Ljungbert
Sent:                                  Fri, 14 Jan 2022 13:29:46 +0100
To:                                      N Registrator
Subject:                             RE: Sv: Sv: Mötesförfrågan DMA
Categories:                       PK
Från: Hanell McKelvey, Helena <xxxxxxxx@xxxxxx.xxx> 
Skickat: den 13 januari 2022 15:44
Till: Eva Ljungbert <xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Kopia: Håkan Hillefors <xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Marion Ghaffarnejad 
<xxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxx.xx>; Berfin Eken <xxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Ämne: RE: Sv: Sv: Mötesförfrågan DMA
 
Hej! 
 
Utmärkt. Jag skickar en bokning i chime (det brukar fungera bra). 
 
Ser fram emot att ses på tisdag den 18 januari kl. 16.10.
 
Vänliga hälsningar
Helena
 
From: Eva Ljungbert <xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx> 
Sent: Thursday, January 13, 2022 1:49 PM
To: Hanell McKelvey, Helena <xxxxxxxx@xxxxxx.xxx>
Cc: Håkan Hillefors <xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Marion Ghaffarnejad 
<xxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxx.xx>; Berfin Eken <xxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Subject: [EXTERNAL] Sv: Sv: Mötesförfrågan DMA 
 
CAUTION: This email originated from outside of the organization. Do not click links or open 
attachments unless you can confirm the sender and know the content is safe.
 
Hej Helena, 
 
Den 18:e januari skulle passa bäst för oss. Även Berfin Eken från Infrastrukturdepartementet och Marion 
Ghaffarnejad från UD/HI kommer att delta i mötet. Ni får gärna skicka en mötesbokning till oss, då det 
underlättar våra uppkopplingsmöjligheter. Skype, Teams, Webex och Zoom ska fungera. 
 
Med vänliga hälsningar
 
Eva 
 
Eva Ljungbert
Kansliråd
Näringsdepartementet
Enheten för marknad och konkurrens
103 33 Stockholm


Tel. 08-405 46 26
Mobil 070-486 50 46
xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
www.regeringen.se
 
Från: Hanell McKelvey, Helena <xxxxxxxx@xxxxxx.xxx> 
Skickat: den 13 januari 2022 12:20
Till: Eva Ljungbert <xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Kopia: Håkan Hillefors <xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Ämne: RE: Sv: Mötesförfrågan DMA
 
Hej Eva,
 
Beklagar att svaret dröjt, det tog lite tid att koordinera kalendrar. Skulle möjligen någon av följande tider 
fungera i stället:
 
18 januari fr. kl. 16.10
20 januari kl. 13-14
21 januari kl. 13-14.
 
Vänliga hälsningar
Helena  
 
From: Eva Ljungbert <xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx> 
Sent: Tuesday, January 11, 2022 3:27 PM
To: Hanell McKelvey, Helena <xxxxxxxx@xxxxxx.xxx>
Cc: Håkan Hillefors <xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Subject: [EXTERNAL] Sv: Mötesförfrågan DMA
 
CAUTION: This email originated from outside of the organization. Do not click links or open 
attachments unless you can confirm the sender and know the content is safe.
 
Hej Helena, 
 
Tack för ditt mail. God fortsättning även till dig. 
 
Vi kan gärna träffas vid ett digitalt möte inför den kommande trilogen, för att ta del av era synpunkter. Jag 
har även kontaktat ett par kollegor i regeringskansliet som deltar i arbetet med DMA. Jag tror att vi 
möjligen kommer att ha någon mer information om den kommande processen under nästa vecka, om det 
passar er att försöka hitta en tid då. Preliminärt ser tisdag, onsdag eller torsdag kl. 15 eller fredag
kl. 10 i nästa vecka ut att fungera för oss. 
 
Med vänliga hälsningar
 
 
Eva