Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Ramavtalshandlingar'.


Bilaga 2a 
 
Komplettering till formulär LR06, Exempel på handverktyg mindre redskap  
 
Tillägget är anpassat för avropsarbete i Regionfastigheters byggnader 
 
 
Eftersom metodval på arbetsutförande i våra lokaler blir mer maskinell, måste dessa vara 
anpassade för vår verksamhet med tanke på buller ,damm, magnetfält, osv.. 
Större maskiner, ställningar, luftrenare, containrar, mm. hyrs in och debiteras. 
Exempel på mindre redskap som i regel finns i eller till en servicebil som är anpassad för 
mindre ny/omb. projekt, vilka skall ingå i timpris. 
   
 
Vent 
  Avståndslaser 
  Borr/skruvdrag. el/batt 
  Borrmaskin Betong (mindre) 
  Dammsugare  (mindre) 
  Kompressor (mindre) 
  Maskinell plåtsax 
  Nibblingsmaskiner 
  Tigersåg el/batt 
  Vinkellaser 
  Elkablar 
 
 
 
 
2018‐05‐02 
Förfrågningsunderlag