This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.

From: 
Nygårds, Pär <xxx.xxxxxxx@xxxx.xx> 
Sent: 
den 25 juni 2020 15:06 
To: 
Linn Berggren 
Subject: 
Re: presentation fr hearingen 
Attachments: 
image002.png; ATT00001.htm; image003.jpg; ATT00002.htm; Hearing om 
DSA presentation.pdf; ATT00003.htm 
 
Categories: 
LWi 
 
Topp, tack!  
 
Pär 
Skickat från min iPhone 
 
25 juni 2020 kl. 14:58 skrev Linn Berggren : 
  
Hej Pär, 
Och tack själv för inspel vid hearingen.  
Det går bra, du hittar den bifogad. 
Allt gott! 
Vänliga hälsningar,  
Linn Berggren 
Departementssekreterare 
Infrastrukturdepartementet 
Enheten för digitalisering 
103 33 Stockholm 
Tfn 08-405 59 36 
Mobil 072-231 44 61 
xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx 
www.regeringen.se