This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.


From: 
Linn Berggren 
Sent: 
den 26 juni 2020 12:45 
To: 
I Registrator 
Subject: 
VB: Schibsted positioner ex ante och data 
Attachments: 
20200529 Schibsted - Position Paper on EU Data Strategy.pdf; 
Schibsted_Ex ante regulation position-final (2).pdf 
 
Categories: 
LWi 
 
Från: Petra Wikström <xxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx>  
Skickat: den 8 juni 2020 16:14 
Till: Marcus Boklund <xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx> 
Kopia: Anna Sööder <xxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xxx> 
Ämne: Schibsted positioner ex ante och data 
 
Hej Marcus, 
 
Nu har då EU kommissionens DSA remiss dragit igång och vi börjar förbereda våra svar. Vi har redan 
skickat in vårt svar till EUs data strategi, se bifogat för kännedom. 
 
En stor och viktigt diskussion som vi har pratat om tidigare gäller en eventuell ny ex ante reglering av 
stora plattformar. Vi anser att regleringen är nödvändig, men att man samtidigt måste vara noggrann 
med att regleringen inte får oanade konsekvenser som stävjar innovationen för europeiska och 
nordiska digitala bolag.  
 
Schibsted har därför tagit fram en position om hur vi anser att ex ante reglering bör utformas. Jag 
bifogar den för kännedom. 
 
Jag och min kollega Anna skulle gärna träffa dig vid tillfälle för att diskutera konsultationen, hur er 
process ser ut framöver och hur vi kan bistå er i ert arbete.  
 
Vad tror du om att få till ett möte antingen fysiskt eller via länk? 
 
Mvh, Petra 
 
 
Petra Wikström 
Director of Public Policy 
+46 72 2501249  
 
 
linkedin | twitter | facebook | instagram 
 
 
 
 

Document Outline