This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.


From: 
Ekblad, Carola <xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx> 
Sent: 
den 24 juni 2020 14:46 
To: 
Agneta Rydén 
Cc: 
Linn Berggren; Johan Moström; Pia Högset; Marcus Boklund 
Subject: 
Sv: Inför hearing om plattformars ansvar och om en översyn av e-
handelsdirektivet m.m. den 23 juni klockan 10:00 
Attachments: 
Hearing DSA 23 juni 2020 talepunkter.pdf; DIGITAL SERVICES ACT the 
Single Market Pillar.pdf 
 
Categories: 
LWi 
 
Hej Agneta och övriga, 
tack för en mycket bra hearing igår. 
 
Jag önskar förtydliga och i någon mån komplettera det jag kommenterade vid mötet igår med bifogat 
dokument som är mina talepunkter, och det är nog i mer text än punktform, vilka jag i de flesta delar 
hann ta upp vid hearingen igår. Det som bör förtydligas efter att ha pratat med några av våra 
medlemmar är att SN när vi pratar om innehåll avser begreppet ”content” – vi har inte en samsyn 
bland våra medlemmar kring intermediäransvar så vitt rör t.ex. olagliga eller förfalskade produkter. 
Så vitt gäller den andra diskussionen kring gatekeepers håller vi som bäst på att försöka hitta en 
samsyn i frågan, därav att jag vill förtydliga att vi ännu inte landat i frågan huruvida ytterligare åtgärd 
alls krävs eller i så fall vilken typ av åtgärd som är mest ändamålsenlig. Jag tyckte ändå att det fanns 
goda skäl att, med detta förbehåll framfört vid hearingen, ändå lyfta fram våra resonemang så här 
långt men viktigt förstås att undvika oklarheter. 
 
Bifogat finner ni, utöver mina talepunkter, också det positionspapper om den inre marknadsdelen 
som tagits fram inom vår europeiska intresseorganisation Business Europé. Ett andra 
positionspapper kring content moderation och market dominance är under framarbetande men det 
kan komma att dröja några ytterligare veckor innan jag kan dela det. 
 
Tveka inte att höra av er vid ev frågor om ovan. 
 
Bästa hälsningar 
 
 
Carola Ekblad  
Svenskt Näringsliv Confederation of Swedish Enterprise 
Storgatan 19, SE-114 82 Stockholm 
 
xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx 
M: +46 725 17 84 21 
 
 
 
 
 
www.svensktnaringsliv.se 
 
 
Från: Agneta Rydén  
Skickat: den 19 juni 2020 09:34 
Till: Agneta Rydén  
Kopia: Linn Berggren ; Johan Moström ; Pia Högset  


Ämne: Inför hearing om plattformars ansvar och om en översyn av e-handelsdirektivet m.m. den 23 
juni klockan 10:00 
 
Bifogat finner ni dagordning, inbjudan och länk till mötet den 23 juni klockan 10:00. 
 
Välkomna! 
 
 
......................................................................................................................................... 
Anslut till Skype-mötet  
Anslutningsproblem? Prova Skype Web App  
Anslut via telefon  
+4684054000,,20048949# (RK Sthlm) Svenska (Sverige)  
Hitta ett lokalt nummer  
 
Konferens-ID: 20048949  
Har du glömt din PIN-kod för uppringning? |Hjälp  
 
 
För att ansluta via videokonferenssystem, ange @regeringskansliet.se. För att ansluta med webklient 
gå till https://join.regeringskansliet.se och ange konferens-id.  
[!OC([041d])!] 
......................................................................................................................................... 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Agneta Rydén 
Assistent till energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman 
08-405 46 12 
 
 
 
Svenskt Näringsliv är företagsamhetens röst i Sverige. Vi samverkar med 50 arbetsgivar- och branschorganisationer och är den gemensamma rösten 
för 60 000 företag med nästan 2 miljoner medarbetare. Vår uppgift är att tala för alla företag och branscher, även de som ännu inte finns men som 
kan uppstå om förutsättningarna är de rätta. Ett bättre företagsklimat för ett bättre Sverige. Det är vårt uppdrag.  

Svenskt Näringsliv behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Här kan du läsa mer om vår behandling och dina rättigheter, 
Integritetspolicy