This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.

 
  
 
Promemoria 
 
 
  
 
 
2020-08-18 
I2020/01356/D 
  
 
Infrastrukturdepartementet 
  
 
Enheten för digitalisering 
Linn Berggren 
072-231 44 61 
xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
Tjänsteanteckning från möte med Google angående de 
offentliga samråden rörande en kommande Digital Services Act 
(DSA) 
Deltog vid mötet gjorde Heidi Jern och Lisa Blom från Google samt Eva 
Ljungbert och Linn Berggren från regeringskansliet (N- resp. I-dep). 
Vid mötet diskuterades Googles olika inlagor som svar på EU-
kommissionens pågående konsultationer kopplade till DSA. Heidi berättade 
övergripande om Googles arbete med de aktuella frågorna och mer specifikt 
kring bolagets ståndpunkter angående potentiell tillkommande ex ante resp. 
ex post-reglering. Lisa berättade mer om hur annonsmarknaden ser ut och 
om bolagets roll i sammanhanget. Heidi berättade också om bolagets 
ståndpunkt när det gäller översynen av e-handelsdirektivets regler och hur 
marknaden förändrats sedan 2000 när direktivet trädde i kraft. Linn 
berättade övergripande om det planerade arbetet på regeringskansliet 
framöver och sedan avslutades mötet.  
 
 
 
 
 
 

Document Outline