This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.

 
  
 
Promemoria 
 
 
  
 
 
2020-12-01 
I2020/01356 
  
 
Infrastrukturdepartementet 
  
 
Enheten för samhällets digitalisering 
Linn Berggren 
xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
Tjänsteanteckning möte med Facebook om 
onlinemarknadsföring 
Deltog från Facebook gjorde Christine Grahn, Christian Peck, André 
Assarsson och från RK deltog Filippa Arvas Olsson, Henrik Berthels, Nils 
Sigfrid, Kerstin Morast, Linus Fredriksson, Marcus Boklund och Linn 
Berggren 
Christine inledde och presenterade deltagarna från Facebooks sida. 
Motsvarande gjordes för deltagarna från RK. 
Christine gick vidare och berättade om hur Facebook arbetar med sina 
annonsörer. André berättade mer om annonsörsperspektivet. Christan 
berättade kort om de olika tillvägagångssätt som annonsering görs relevant 
för en användare (bl.a. cookies).  
Deltagarna från RK ställde frågor kring affärsmodellernas utformning under 
mötets gång.  
Mötet avslutades. 
 
 
 
 
 

Document Outline