This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.

 
  
 
Promemoria 
 
 
  
 
 
2020-12-10 
I2020/01356 
  
 
Infrastrukturdepartementet 
  
 
Enheten för samhällets digitalisering 
Linn Berggren 
xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
Tjänsteanteckning från Skypemöte med Vodafone om DSA och 
DMA 
Deltog från Vodafone gjorde Francesco Versace och Matt Alison och från 
RK deltog Hedvig Landahl, Tove Thanning, Christine Malmberg (UD), Eva 
Ljungbert (N), Marcus Boklund och Linn Berggren (I). 
Deltagarna från Vodafone presenterade sig. Francesco representerade 
Vodafones Brysselkontor och Matt deras huvudkontor i London. 
Matt berättade om bolagets syn på hur en översyn av e-handelsdirektivet bör 
te sig. Han utvecklade kring grundläggande principer och definitioner och 
konstaterade att direktivet behöver bli framtidssäkert och hållbart.  
Francesco utvecklade sen kring bolagets syn på vilka konkurrensfrämjande 
åtgärder bolaget ser framför sig. 
Inför mötet delade bolaget två positionspapper som de presenterade 
närmare i nämnda punkter.  
Från RK:s sida ställdes kompletterade frågor om bolagets syn på resp. 
förslags utformning.  
Mötet avslutades.  
 
 
 
 
 

Document Outline