This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.


From: 
Kerstin Neld <xxxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx> 
Sent: 
den 8 februari 2021 16:52 
To: 
Linn Berggren; Eva Ljungbert 
Cc: 
I Registrator; x.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx 
Subject: 
DMA DSA 
Attachments: 
DMA DSA.docx 
 
Categories: 
SW 
 
Tack för möjligheten att delta i fredagens sakråd. Här kommer kompletterande information från 
Sveriges Tidskrifter  
 
Vänliga hälsningar,  
Kerstin Neld 
Vd 
 
 
_________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Sveriges Tidskrifter 
Vasagatan 50 
111 20 Stockholm 
Telefon:  +46 (0)8 545 298 90 
Mobil: +46 70 570 41 08  
xxxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx 
sverigestidskrifter.se 
Följ oss på twitter (@SvTidskrifter) och facebook.