This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.

From: 
Charlotte Thür <xxxxxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxx.xx> 
Sent: 
den 9 februari 2021 15:44 
To: 
Linn Berggren 
Cc: 
I Registrator 
Subject: 
Skriftliga synpunkter om förordningen DSA från IAB Sverige 
Attachments: 
IAB_SE_yttrande_Digital Services Act.pdf 
 
Categories: 
SW 
 
Hej Linn, 
  
Här kommer IAB Sveriges skriftliga synpunkter om förslag till förordning om en inre marknad för 
digitala tjänster (DSA). 
Se vårt bifogade dokument med våra medlemmars synpunkter gällande DSA och online-annonsering.  
  
Bifogat dokument summerat:  
1.  Vi vill dela IAB Sveriges medlemmars åsikter om den senaste DSA som presenterades den 15 
december 2020 av Europeiska kommissionen. IAB Sverige kommer i bifogat dokument inte 
att kommentera fördelarna med DSA i sig utan tar upp den del som berör online-annonsering 
vilket är IAB’s fokusområde i Europa och Sverige. 
  
2.  Vi är allvarligt oroliga över ytterligare reglering av online-reklam då vår bransch är redan 
föremål för ett strikt och tillräckligt omfattande regelverk kring vilket hela vår reklambransch 
fortsätter att byggas, med strikt respekt för användaren och dess integritet genom GDPR och 
ePrivacy. 
Vi ser att det är viktigt att GDPR implementeras, följs upp och utvärderas innan ny 
lagstiftning införs på området.
 
Eventuell ny lagstiftning bör i så fall syfta till att komplettera GDPR om specifikt område 
inte regleras.
 
3.  Det pågår ett omfattande arbete med självreglering som lagstiftaren bör sätta sig in i innan 
man går vidare med ny lagstiftning. Då tänker vi framför allt på Transparence & Consent 
Framework 2.0.  
 
4.  Annonsering ger stora värden för både medier, annonsörer och användare. Det här värdet 
behövs tas i beaktande när man pratar om att reglera sektorn. 
 
5.  Ytterligare reglering nu på området drabbar alla men i synnerhet mellan och mindre bolag 
lokalt. 
Med vänliga hälsningar, 
  
Charlotte Thür 
CEO – IAB Sweden 
SE-114 78 Stockholm 
+46 705 10 11 10 
www.iabsverige.se 
xxxxxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxx.xx