This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.


From: 
Petra Wikström <xxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx> 
Sent: 
den 5 februari 2021 10:43 
To: 
Linn Berggren 
Cc: 
I Registrator 
Subject: 
Skriftlig underlag DSA 
Attachments: 
Digital Services Act - position paper Jan 2021.pdf 
 
Categories: 
LWi 
 
Hej, 
 
Som uppföljning till EU sakrådet så skickar vi här våra synpunkter på DSA.  
 
 
Med vänlig hälsning, 
 
Petra 
 
 
Petra Wikström 
Director of Public Policy 
+46 72 2501249  
  
 
linkedin | twitter | facebook | instagram