This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.


From: 
Petra Wikström <xxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx> 
Sent: 
den 5 februari 2021 10:44 
To: 
Linn Berggren; Marcus Boklund 
Cc: 
Anna Sööder 
Subject: 
Ytterligare om staydown i DSA 
 
Categories: 
LWi 
 
Hej, 
Tack för möjligheten att spela in våra synpunkter till sakrådet. Jag har skickat vårt positionspapper 
enligt anvisningarna. 
 
Jag ville kort kommentera en fråga som kom upp på sakrådet gällande staydown och Googles 
kommentar att ett sådant krav skulle leda till en allmän övervakning av nätet. Vi är oeniga i den 
bedömningen. Vi anser att det är mycket viktigt att det inte finns en allmän övervakningsskyldighet, 
som man kunde tolka som en ex ante skyldighet/censur eller filtrering av innehåll.  
 
Däremot anser vi att om ett innehåll blivit flaggat eller beordrat att tas ner av nationell domstol eller 
myndighet så är det alldeles rimligt att alla liknande innehåll tas bort. Då är det inte frågan om en 
allmän övervakning av nätet, utan om att leta efter de övriga olagliga innehåll som relaterar till det 
ursprungliga beslutet om nedtagning. 
 
Om en domstol eller myndighet ber om nedtagning så måste plattformen leta efter innehållet och 
kan då enligt vår mening samtidigt leta efter och ta ner liknande innehåll. 
 
Enligt skäl 28 så är detta möjligt: 
 
”Providers of intermediary services should not be subject to a monitoring obligation with respect to obligations 
of a general nature. This does not concern monitoring obligations in a specific case and, in particular, does not 
affect orders by national authorities in accordance with national legislation, in accordance with the conditions 
established in this Regulation.” 
 
Vi anser därför att förslaget bör och kan innehålla en staydown princip. 
 
Mvh, Petra 
 
 
Petra Wikström 
Director of Public Policy 
+46 72 2501249  
  
 
linkedin | twitter | facebook | instagram