Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.

 
  
 
Promemoria 
 
 
  
 
 
2020-11-11 
I2020/01356 
  
 
Infrastrukturdepartementet 
  
 
Enheten för samhällets digitalisering 
Linn Berggren 
xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
Tjänsteanteckning från möte om online-marknadsföring den 11 
november 
Vid mötet deltog från Google Heidi Jern och Lisa Blom och från 
Regeringskansliet Christine Malmberg, Hedvig Landahl, Tove Thaning 
(UD), Fredrik Sandberg (N-dep) Marcus Boklund och Linn Berggren (I-
dep).  
Efter en inledande presentation av deltagarna så berättade Heidi och Lisa om 
vissa aspekter kring hur värdekedjan och affärsmodeller som används vid 
onlinemarknadsföring i deras kanaler ser ut. Google utvecklade vidare kring 
regleringsaspekter de bedömde relevanta och inte kopplat till diskussionen 
som förs om Digital Services respektive Digital Markets Act.  
Linn från I-dep berättade kort om vilket arbete som görs på 
Regeringskansliet och nämnde särskilt positionspappret rörande Digital 
services act som skickats till EU-kommissionen.   
 
 
 
 
 

Document Outline