This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.

 
  
 
Promemoria 
 
 
  
 
 
2020-10-14 
I2020/ 
  
 
Infrastrukturdepartementet 
  
 
Enheten för digitalisering 
Linn Berggren 
072-231 44 61 
xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
Tjänsteanteckning från möte med Utbildningsradion (UR) ang. 
Digital Services Act (DSA) 
Den 13 oktober träffades Per-Erik Wolff (ansvarig för samhällskontakter på 
UR) och Linn Berggren (I/D) i Infrastrukturdepartementet. Syftet med 
mötet var att UR skulle få presentera sina ståndpunkter inför den stundande 
översynen.  
Per inledde med en generell presentation om UR och organisationens arbete. 
Linn berättade sedan om regeringens arbete med anledning av översynen 
och om positionspappret som tillsammans med ett brev från 
digitaliseringsministern gick till relevanta kommissionärer i slutet av 
september 2020.  
Per berättade sedan mer om UR:s position i de olika delfrågorna och det 
nordiska positionspapper som inkommit från public service-bolag (från 
Sverige stod Sveriges Television, Sveriges Radio och UR bakom positionen). 
Mötet avslutades.   
 
 
 
 
 

Document Outline