Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.

 
  
 
Promemoria 
 
 
  
 
 
2020-09-01 
I2020/ 
  
 
Infrastrukturdepartementet 
  
 
Enheten för digitalisering 
Linn Berggren 
072-231 44 61 
xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
Tjänsteanteckning från möte med Svensk Handel ang. DSA 
Deltagare: Stefan Kvartoft, Sofia Stigmar (Sv. Handel), Marcus Boklund och 
Linn Berggren (I-dep) 
Mötet hölls på Svensk Handels initiativ. Organisationen ville förmedla sin 
syn på de frågor som aktualiseras inom de kommande lagförslagen i paketet 
som aviserats av KOM för digitala tjänster.  
Stefan och Sofia berättade om Svensk Handels organisation, syfte och 
ingångsvärde i frågan. Marcus och Linn berättade om arbetet kopplat till 
DSA inom Regeringskansliet. Svensk Handel utvecklade sedan kring sina 
ståndpunkter om DSA.  
Mötet avslutades.  
 
 
 
 
 

Document Outline