This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.

 
  
 
Promemoria 
 
 
  
 
 
2020-09-02 
I2020/ 
  
 
Infrastrukturdepartementet 
  
 
Enheten för digitalisering 
Linn Berggren 
072-231 44 61 
xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
Tjänsteanteckning möte med Internetstiftelsen ang. Digital 
Services Act (DSA) 
Mötet hölls på initiativ av Internetstiftelsen. Deltog gjorde Elisabeth 
Ekstrand och Ellen Pettersson från Internetstiftelsen samt Linn Berggren 
från Infrastrukturdepartementet. Mötet hölls den 26 augusti med anledning 
av de pågående offentliga samråden som EU-kommissionen rörande ett 
kommande lagstiftningspaket för digitala tjänster (DSA).  
Linn berättade om arbetet som sker inom Regeringskansliet och att en 
svensk position var under utveckling. Elisabeth och Ellen berättade om IIS 
organisation, syfte och ingångsvärden för översynen. De utvecklade sedan 
kring IIS syn på en kommande reglering.  
Mötet avslutades.  
 
 
 
 
 

Document Outline