This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.

 
  
 
Promemoria 
 
 
  
 
 
2020-10-20 
I2020/01356 
  
 
Infrastrukturdepartementet 
  
 
Enheten för digitalisering 
Linn Berggren 
072-231 44 61 
xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
Tjänsteanteckning möte med Amazon om DSA m.m. 
Deltagare: Sandra Karlsson, Christopher Oldknow, Sofia Trenor, Chloe 
MacEwen (Amazon), Eva Ljungbert, Hedvig Landahl, Tove Thaning, 
Marcus Boklund och Linn Berggren 
Mötet hölls digitalt via Skype den 20 okt kl. 11. 
Sandra från Amazon presenterade övergripande Amazons arbete generellt 
och hur de sedan 2014 är etablerade i Stockholm.  
Diskussionen övergick sedan till att handla om vilka åtgärder Amazon resp. 
regeringen anser önskvärda i den stundande översynen och det aviserade 
lagstiftningspaketet för digitala tjänster (DSA).  
 
Mötet avslutades.   
 
 
 
 
 

Document Outline