Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.

From: 
Linn Berggren 
Sent: 
den 26 november 2020 12:54 
To: 
I Registrator 
Subject: 
VB: Nytt försök 
 
Categories: 
SW 
 
 
Från: Linn Berggren  
Skickat: den 26 november 2020 12:47 
Till: 'Heidi Jern' <xxxxx@xxxxxx.xxx> 
Ämne: Sv: Nytt försök 
 
Hej Heidi,  
 
Ursäkta att jag inte återkopplat tidigare. Jag har dubbelkollat med vårt expeditionschefssekretariat som 
dessvärre inte hel er ser en möjlighet att hantera presentationen på det sätt ni önskar. Jag kommer 
därför diarieföra den. Den utgör ju en inkommen handling som kan bedömas offentlig  el er omfattas 
helt eller delvis av sekretess.  
 
Du får gärna ringa mig om du har frågor kring detta.  
 
Mvh 
 
Linn  
 
Från: Heidi Jern <xxxxx@xxxxxx.xxx>  
Skickat: den 16 november 2020 11:34 
Till: Linn Berggren <xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx> 
Ämne: Re: Nytt försök 
 
Hej Linn, 
 
Jag förstår regelverket för inkommen handling. Dock är ju detta inte en officiell handling vi har delat 
med myndigheten utan ett arbetsmaterial som vi var tydliga med att vi inte hade befogenheter att 
dela med er i den här formen. Lisa sa detta explicit i mötet innan vi, enbart av tekniska skäl, blev 
tvungna att skicka ett utkast till er för att ens kunna genomföra mötet. Vi delar gärna material med 
er när vi har färdigt material på plats men i det här fallet så var det endast av tekniskt nödtvång och 
inte en färdig handling. För att vi ska kunna anpassa oss till era tekniska lösningar så behöver vi få ett 
möte att funka tekniskt utan att ni automatiskt klassar arbetsmaterial eller utkast som inkommen 
handling.  
 
Vänliga hälsningar, 
Heidi 
 
 
 
On Mon, Nov 16, 2020 at 10:02 AM Linn Berggren <xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx> wrote: 
Hej Heidi,  
  
Tack för mötet senast.  

  
Jag kan dessvärre inte radera presentationen när den nu är inkommen.  
  
Linn 
  
Från: Heidi Jern <xxxxx@xxxxxx.xxx>  
Skickat: den 11 november 2020 11:53 
Till: Linn Berggren <xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx> 
Ämne: Re: Nytt försök 
  
Hej!  
  
Toppen att vi fick detta att funka. Eftersom vi inte har auktoritet att dela presentationen, skulle jag 
vilja be dig radera den och de mail där jag skickade den.  
  
Tack! 
  
Heidi 
  
  
On Wed, Nov 11, 2020 at 10:19 AM Heidi Jern <xxxxx@xxxxxx.xxx> wrote: 
Skickar som PDF ifall du kan dela din skärm 
 
  

Document Outline