Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.

 
  
 
Promemoria 
 
 
  
 
 
2020-06-23 
I2020/01356/D 
  
 
Infrastrukturdepartementet 
  
 
Enheten för digitalisering 
Linn Berggren 
072-231 44 61 
xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
Tjänsteanteckning från hearing om Digital Services Act (DSA) 
den 23 juni 2020 
Deltagare från branschen enligt inbjudan. Från regeringen deltog sr Anders 
Ygeman, från Infrastrukturdepartementet deltog Johan Moström, Marcus 
Boklund och Linn Berggren (tjänstemän från andra departement hade 
möjlighet att lyssna via Skype). 
Anders hälsade alla välkomna till det digitala mötet och gick igenom mötets 
agenda. Anders gick därefter vidare med en diskussion kring de olika 
delfrågor som ingår i den översyn som inletts på EU-nivå. Anders förklarade 
utgångspunkten i frågeställningar rörande e-handelsdirektivets regler. 
Därefter gavs deltagarna möjlighet att komma med inspel i frågan. Han gick 
vidare till frågor om behovet av tillkommande ex ante-verktyg, och öppnade 
för inspel från deltagare också i den frågan. Slutligen berättade Anders om en 
separat översyn rörande behov av ett nytt konkurrensverktyg, som också 
inletts av EU-kommissionen. Även i denna fråga gavs deltagarna möjlighet 
att komma med inspel. Anders tackade för deltagarnas inspel och avslutade 
mötet.  
 
 
 
 
 

Document Outline